تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (شیمی)

در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون‌های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند...

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (شیمی)

در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس شیمی که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند، پرسیده ایم.

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران می تواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.


مطالب مرتبط :

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (فیزیک)

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (ریاضیات)


نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :

ردیفنامنام خانوادگیگروهمیانگین ترازدر درس شیمی معمولا چه مباحثی یا سوالاتی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟
1سيدعرفانشريف زادهيازدهم تجربي7454استوکیومتری
2كيانعبداللهىدهم تجربي7367مفاهیم حفظی
3بهنامدانشيازدهم تجربي7342سوالات وقت گیر
4محمد طاهاسالارىيازدهم تجربي7232همه را پاسخ میدهد
5مهرساحميدىيازدهم تجربي7119محاسباتی
6مهديهابراهيم زادهيازدهم تجربي7027محاسباتی
7كيوانصالحىيازدهم تجربي6934انتالپی - حل کردنی
8مهسااصحابىدهم تجربي6907محاسباتی
9نيماپاكيزهدوازدهم تجربي7621محاسباتی
10فاطمهوشوشادىدوازدهم تجربي7592محاسباتی
11رهامرسلىدوازدهم تجربي7524استوکیومتری- انحلال
12محمد مهدىجعفرىدوازدهم تجربي7327محاسباتی
13زهراعبدىدوازدهم تجربي7293محاسباتی
14محمدصادقىدوازدهم تجربي7269محاسباتی
15ثناسهرابىچهارم تجربي7253محاسباتی و صحیح و غلط
16علىپرويندوازدهم تجربي7214استوکیومتری
17حسينناظرىدوازدهم تجربي7212محاسباتی
18عليرضاكامياب رودسرىچهارم تجربي7176همه سوالات را پاسخ می دهم
19نگينسيدموسوىچهارم تجربي7095شمارشی - محاسباتی
20حسينبرندهچهارم تجربي7073محاسباتی
21سهيلحاجى زادهدوازدهم تجربي7069استوکیومتری
22سعيدغيوردوازدهم تجربي7017محاسباتی
23پرنياخواجوئى نژادچهارم تجربي6994محاسباتی
24فاطمهرهبرىچهارم تجربي6988محاسباتی
25نرگساميدىدوازدهم تجربي6957محاسباتی
26سيدعليرضامحقق مرتضوىچهارم تجربي6887محاسباتی
27رضاآخشچهارم تجربي6837محاسباتی
28سيد حسينرسولىچهارم تجربي6830محاسباتی
29پارساجعفرىدوازدهم تجربي6828محاسباتی
30زهراقره سوفلودوازدهم تجربي6820استوکیومتری
31زينبآزادىدوازدهم تجربي6791استوکیومتری


* جمع بندی نظرات دانش آموزان تجربی فعال در ارسال کامنت درسی را نیز در نمودار های زیر مشاهده کنید :


1- در درس شیمی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟


2- در درس شیمی معمولا چه تیپ سوالی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟