پاسخ فعالیت‌های درس‌های هفتم، نهم و دهم علوم دوم دبستان

بخش قابل توجهی از یادگیری درس علوم با پاسخ دادن به تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی به دست می‌آید. در این مجموعه پاسخ سه درس از علوم دوم دبستان درج شده است.

پاسخ فعالیت‌های درس‌های هفتم، نهم و دهم علوم دوم دبستان

پاسخ تمرين‌ها، فعاليت‌ها و آزمايش‌هاي درس‌هاي زير در فايل ضميمه آمده است:

اگر تمام شود...

سرگذشت دانه

درون آشيانه‌ها

مطالب بيش‌تر درباره درس علوم دوم دبستان را مي‌توانيد در صفحه درس علوم در سايت كانون ببينيد.

منبع :