چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم ارگونومی – طراحی دستی 2

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

 ارگونومی – طراحی دستی 2

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارمدر نسخه قبلی دو نکته مهم طراحی ارگونومیک را گفتم حال به دو نکته دیگر آن می‌پردازم .

  • -ارائه راه حل هایی برای مشکلات فرمی یا فضای ارتباطی

در این دسته از سوالات به صورت عمده شرایطس رو معرفی میکنند از شما میخوان که برای اون مشکل ایده بدید . مثلا برا ی دانش آموزان دبستانی نابینا وسیله ای برای آموزش نقشه ایران طراحی کنید 

یا آبخوری طراحی کنید که بیشترین افراد جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.

و....

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم


 چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم


  • -شناخت فضای کاربر هر نوع محصول (عموما ابزار ها ) 

  • این که بدانید فضای ارتباطی هر محصول کجا هست و چگونه میتوان از آن استفاده کرد از اهمیت برخوردار است  و این که کاربر آن چه کسی است.

  • این که هر پوزیشنن انسانی متناسب برای چه فعالیتی است و هر فعالیت چه پوزیشن و فیگوری را می خواهد.


چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارمچهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارمچهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم


چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

تهیه شده توسط نسیم پوراحمد