کاظم قلم چی :اردیبهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان

در پروژ ه ی هفتم ( اردی بهشت ) درس‌های نیم سال دوم سال دوازدهم را به پایان می‌رسانید.

کاظم قلم چی :اردیبهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان

اردی بهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان

مراحلی که در پیش رو دارید:

 در پروژ ه ی هفتم ( اردی بهشت ) درس های نیم سال دوم سال دوازدهم را به پایان می رسانید

 و عمومی ها را با دو کتاب زرد عمومی تقویت می کنید

 و برای امتحانات نهایی پایان سال آماده می شوید.


چند توصیه برای اردی بهشت :

 از مدرسه جدا نشوید

 روی درس های نیم سال دوم تمرکز کنید

 به عمومی ها بیش از گذشته اهمیت بدهید و کم توجهی های گذشته را جبران کنید

 برای امتحان های نهایی هم خودتان را آماده کنید


امتحانات نهایی را به عنوان یک فرصت مهم برای جبران ضعف ها تلقی کنید و مطالب نخوانده را بخوانید و یادگیری های ناقص خود را از درس های امسال تکمیل کنید ..

تصمیم های مهمی که باید برای اردی بهشت بگیرید :

 آیا به مدرسه می روید ؟ به طور کامل یا ناقص ( برای دانش آموزان )

 آیا تمرکزتان روی درس های نیم سال دوم است یا از برنامه ی راهبردی کانون جدا می شوید و برنامه ی دیگری اجرا می کنید ؟ ( مساله ی مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

 آیا در اردی بهشت به درس های عمومی توجه بیشتری خواهید کرد؟ چگونه ؟ منایع تان چیست ؟ دو کتاب زرد عمومی پایه و دوازدهم را تمرین می کنید ؟ ( مساله ی مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان)

 از تاریخ 25 اردی بهشت برنامه ی آزمون های هماهنگ سه روز یک بار آغاز می شود شما تصمیم دارید از چه زمانی آزمون ها ی دوران جمع بندی را شروع کنید ؟ آیا برای امتحاناتی که می دهید ازصفحه ی شخصی خودتان کارنامه هم دریافت خواهید کرد؟ ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

 اگر دانش آموز هستید باید این تصمیم ها را هم بگیرید : آیا قبل از شروع امتحانات نهایی هم در منزل آزمون جمع بندی می دهید ؟ آیا در زمان امتحانات هم این آزمون ها را خواهید داد ؟ یا این که تصمیم دارید همه ی آزمون های سه روز یک بار را پس از پایان امتحانات اجرا کنید ؟ ( برای دانش آموزان )


در ایام امتحانات :

در ایام امتحانات  درس خواندن برای امتحانات را چگونه با  کنکور تلفیق خواهید کرد ؟

آیا در ایام امتحانات تمام یا تعدادی از آزمون های برنامه ی هماهنگ را در منزل آزمون خواهید داد ؟ یا این که در ایام امتحانات فقط تست های همان درسی را که امتحان دارید تمرین می کنید و تست مجموعه ای تمرین نمی کنید ؟ تصمیم خود را مشخص کنید .


دوره ی انتقالی ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان ) :

معمولا قبل از شروع آزمون های جامع این سوال برای دانش آموزان مطرح می شود که ما هنوز برخی مطالب را نخوانده ایم یا ناقص خوانده ایم . دوره ی انتقالی را برای حل این مشکل در نظر گرفته ایم . دوره ی انتقالی را می توانید از سه روز تا دو هفته در نظر بگیرید .و در این فاصله برای درس ها یا مبحث ها ی نخوانده برنامه ریزی کنید . بسته به نیاز خود سه روز تا حداکثر دو هفته را برای دوره ی انتقالی در نظر بگیرید . اگر دوره ی انتقالی طولانی شود ، دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار را نمی توانید به خوبی اجرا کنید.


برای دوره ی انتقالی به این سوال ها پاسخ دهید و سپس چند تصمیم بگیرید :

آیا درس ها و مبحث های نخوانده دارید ؟ مطالعه ی کدامشان برای شما ضروری تر و مهم تر است ؟ آیا می خواهید قبل از شروع دوران جمع بندی ، برای خودتان دوره ی انتقالی در نظر بگیرید و درس ها و مبحث های نخوانده را بخوانید ؟


تصمیم های مربوط به دوره ی انتقالی:

 دوره ی انتقالی را از چه زمانی می خواهید شروع کنید ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

 دوره ی انتقالی را برای خودتان چند روز در نظر می گیرید ؟ ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

تصمیم های مربوط به دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار :( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

آیا درباره ی روش سه روز یک بار اطمینان کافی دارید ؟ یا این که در مورد روش بقچه ای ( مطالعه ی یک به یک درس ها )تردید دارید ؟ اگر تردید دارید، تردید خود را چگونه برطرف خواهید کرد ؟ ( توصیه این است که سه بار روش سه روز یک بار را اجرا کنید و عملا تاثیر روش را مشاهده کنید )


روش سه روز یک بار را از چه زمانی آغاز می کنید ؟

 آیا روش سه روز یک بار را در منزل یا کتابخانه به صورت شخصی اجرا می کنید یا این که به صورت جمعی در آموزشگاه و مدرسه اجرا خواهید کرد ؟

 آیا در روش سه روز یک بار شبیه سازی را به طور کامل انجام می دهید ( از لحاظ نحوه ی نشستن روی صندلی و داشته لباس رسمی مثل جلسه ی آزمون اصلی ،این که آزمون را به طور کامل و در چهار ساعت و پیوسته اجرا کنید )

 آیا کارنامه را از سایت کانون و صفحه ی شخصی دریافت خواهید کرد ؟منابع دوران جمع بندی :

منابع اصلی روش سه روز یک بار دو کتاب زرد برای دانش آموزان ( زرد 10 دوره و زرد 97) و دو کتاب زرد برای فارغ التحصیلان ( زرد 97 و زرد6 سال کنکور ) است.  برای دانش‌آموزان نکته ی مهم این است که منبع آزمونی شان برای دوران جمع بندی منطبق بر نظام جدید باشد . سوال های کنکورهای 96 و قبل از آن اشتراک ها و شباهت های کمتری برای دانش آموزان نظام جدید دارد .بنابراین کتاب زرد 10 کنکور به طور مستقل طراحی شده است . نیمی از سوال ها از کنکورهای سراسری و نیمی دیگر از آزمون های کانون گزینش شده اند

 آیا شما در دوران جمع بندی کارنامه ی آزمون ها را از صفحه ی شخصی خود در سایت کانون دریافت خواهید کرد ؟

 آیا دو کتاب زرد ویژه ی آزمون های جمع بندی ( روش سه روز یک بار را تهیه کرده اید ؟

 برای دو و نیم روز باقی مانده در روش سه روز یک بار چه منابعی را انتخاب کرده اید ؟ (سوال های نشان دارازکتاب ها یی که تمرین کرده اید؟ کتاب خود آموزی و جزوه ی معلم و یادداشت های خودتان در کتاب درسی ؟ جزوه ی هوشمند ؟کارنامه ی اشتباهات ؟)

 مهم ترین قسمت در اجرای روش سه روز یک بار این است که در دو ونیم روز باقی مانده همه ی درس ها را مطالعه کنید و برای هر درس مهم ترین و ضروری ترین مطالب و راهکارها را انتخاب کنید . آیا شما تصمیم گرفته اید که در هر نیم روز کدام درس ها را و چگونه مطالعه کنید

 در روش سه روز یک بار و دوران جمع بندی زمان کافی برای مطالعه ی کامل همه ی درس ها ندارید اما شما می توانید دو درس را انتخاب کنید و آن دو را به طور کامل مطالعه کنید آیا شما این دو درس را انتخاب کرده اید ؟

تا این جا سوال ها و تصمیم های مهمی را بررسی کردیم که مربوط به دو ماه اردی بهشت و خرداد است ، مطالب مربوط به روش های مدیریت زمان در جلسه ی آزمون و برنامه ی دو هفته ی پایانی را در نوبت بعدی بررسی خواهیم کرد .

برای بررسی سوال هایی در این جا مطرح شده است و هم چنین برای آن که تصمیم های بهتری بگیرید توصیه می کنم ، این موضوعات فراشناختی را با اولیا و دوستان و پشتیبان خود مطرح کنید و درباره ی آن ها گفت وگو کنید تا با تمرکز و تفکر و دقت خودتان و بهر گرفتن از ایده های دیگران بهترین تصمیم ها را برای دو ماه پایانی و دوران جمع بندی بگیرید.


کاظم قلم چی (30 فروردین 98)