کاظم قلم چی

کاظم قلم چی
درباره من دبیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 409فرصت برابر
  • 269مشاوره
  • 259زنگ برنامه ریزی
  • 54رتبه های برتر کنکور
  • 16مشاوره در 7 دقیقه
  • 11اخبار و رویداد ها
  • 10انتخاب رشته کنکور
  • 2مادرها و پدرها بخوانند
  • 1کنکوری ها و دوازدهم

آخرین مطالب