کاظم قلم چی

کاظم قلم چی
درباره من دبیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 409فرصت برابر
  • 307مشاوره
  • 259زنگ برنامه ریزی
  • 75رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 15اخبار و رویداد ها
  • 11انتخاب رشته کنکور
  • 2مادرها و پدرها بخوانند
  • 2کنکوری ها و دوازدهم
  • 1متوسطه
  • 1دبستانی ها

آخرین مطالب