کاظم قلم چی

کاظم قلم چی
درباره من دبیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 409فرصت برابر
  • 292مشاوره
  • 259زنگ برنامه ریزی
  • 69رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 14اخبار و رویداد ها
  • 11انتخاب رشته کنکور
  • 2مادرها و پدرها بخوانند
  • 1کنکوری ها و دوازدهم

آخرین مطالب