کنکور 98

نکات مهم درس سوم- علوم دوم دبستان

درسنامه و نکات مهم امتحانی - درس علوم دوم دبستان-سوال علوم پایه دوم دبستان-نکات مهم امتحانی-

نکات مهم درس سوم- علوم دوم دبستان
 زندگی ما و گردش زمین 1


روز و شب: نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می‌کند. آن طرف از زمین که رو به خورشید قرار دارد، روز است؛ طرف دیگر هم شب است.

            نکات مهم درس سوم- علوم دوم دبستان

- زمین به دور خود می‌چرخد. این چرخش روز و شب را به‌وجود می‌آورد.

- زمین هر 24 ساعت، یک بار به دور خود می‌چرخد.

- گرمای خورشید در یک شبانه‌روز یکسان نیست.

- جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند.

- گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می‌کنند و برای خود و جانوران دیگر غذا تهیه می‌کنند.

- بعضی جانداران در روز و بعضی در شب فعالیت می‌کنند.

مثال:

جغد، خفاش و ... در شب فعالیت می‌کنند.


دمای هوا: میزان گرمی و سردی هوا را می‌گویند.

دماسنج: برای اندازه‌گیری سردی و گرمی از دماسنج استفاده می‌کنیم.

طرز کار دماسنج:

بالا رفتن جیوه بیانگر گرمی هوا و پایین آمدن آن بیانگر سردی هوا می‌باشد.