برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد

برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 توسط آموزش و پرورش اعلام شد.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شدبرنامه امتحانات نهایی خرداد 98 توسط آموزش و پرورش اعلام شد. اصلاحیه تغییر تاریخ ها را به دلیل تغییر زمان لیالی قدر  در ادامه مشاهده کنید.امتحان نهایی پایه دوازدهم


پاسخ امتحان نهایی خرداد 98 دوازدهم ،حداکثر سه ساعت پس از برگزاری آزمون و بارگذاری در سایت آموزش و پرورش در این قسمت قرار خواهد گرفت. 


رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سه شنبه

1398/2/31

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

علوم و معارف قرآنی (3)

پنج شنبه

1398/3/2

هندسه (3)

ریاضی (3)

ریاضی و آمار (3)

ریاضی و آمار (3)

یکشنبه

1398/3/5

فیزیک (3)

فیزیک (3)

علوم و فنون ادبی (3)

علوم و فنون ادبی (3)

سه شنبه

1398/3/7

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جغرافیا (3)

احکام (3)

پنج شنبه

1398/3/9

عربی ، زبان قرآن (3)

عربی ، زبان قرآن (3)

تاریخ (3)

عربی (3)

(زبان تخصصی رشته )

شنبه

1398/3/11

فارسی (3)

فارسی (3)

فارسی (3)

فارسی (3)

دوشنبه

1398/3/13

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

شنبه

1398/3/18

حسابان (2)

زيست شناسي (3)

فلسفه (2)

فلسفه (2)

دو شنبه 1398/3/20

شیمی (3)

شیمی (3)

عربی (3)

 (زبان تخصصی رشته )

تاریخ (3)

( تخصصی رشته )

چهار شنبه

1398/3/22

سلامت وبهداشت

سلامت وبهداشت

سلامت وبهداشت

سلامت وبهداشت

شنبه

1398/3/25

ریاضیات گسسته

---

جامعه شناسی (3)

اصول عقاید (3)دانلود نمونه سوال نهایی و شبه نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد
برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد


برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شدبرنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شدبرنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد


برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد


برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد


برنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شدبرنامه امتحانات نهایی خرداد 98 اعلام شد


منبع :