امتحان نهایی

مطالب مرتبط با امتحان نهایی

1397 خرداد

نمونه سوال امتحانی فیزیک 2

نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم فیزیک 2

1397 اردیبهشت

جزئیات ترمیم سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های سال 84 به بعد

1396 اسفند

برنامه امتحانات نهایی خرداد 97 دانش‌آموزان اعلام شد

1396 تیر

برنامه امتحان نهایی شهریور 96

1396 خرداد

دانلود پاسخ امتحان نهایی خرداد 96

نقش کارنامه‌ی بازیابی در امتحانات نهایی چیست؟

اپلیکیشن 10 دوره سوالات امتحان نهایی

برنامه امتحان نهایی خرداد 96

امتحانات نهایی و تأثیر آن

امتحانات پایان سال، یک پیش‌آزمون واقعی

1396 اردیبهشت

بارم بندی امتحانات دروس سوم و پیش دانشگاهی 96-95

آزمون تشریحی هنرستان (شبیه‌ساز امتحان نهایی)

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر سوم دبیرستان - 8 اردیبهشت

کسب مهارت امتحان دادن (1)

1396 فروردین

علی برادران:درسنامه وتیپ بندی ریاضی3 ویژه شب امتحان نهایی

علی برادران:درسنامه وتیپ بندی حسابان ویژه شب امتحان نهایی

امتحانات نهایی و منابع مطالعاتی

1395 بهمن

تحلیل آزمون 15 بهمن ماه نقشه برداری

1395 دی

تحلیل آزمون 24 دی ماه نقشه برداری

تحلیل آزمون 3 دی ماه نقشه برداری

1395 آذر

کتاب 10 دوره امتحان نهایی

برنامه امتحان نهایی دی 95

1395 شهریور

ترمیم معدل

1395 مرداد

شهریور، یک ماه مهم

5 دلیل برای توجه به درس‌های عمومی در تابستان

1395 تیر

برنامه امتحانات نهایی شهریورماه 95 اعلام شد

1395 خرداد

آزمون‌های تشریحی برای شبیه سازی امتحانات + برنامه امتحان ها

دانلود پاسخ امتحان نهایی

فیلم حل تشریحی امتحان نهایی 3 سال گذشته : زیست شناسی سوم تجربی

بیشتر