مطالب مرتبط با امتحان نهایی

امتحان نهایی

۱۳۹۶ تیر

برنامه امتحان نهایی شهریور 96

۱۳۹۶ خرداد

دانلود پاسخ امتحان نهایی خرداد 96

نقش کارنامه‌ی بازیابی در امتحانات نهایی چیست؟

دانلود اپلیکیشن‌های کانون + فیلم معرفی

اپلیکیشن 10 دوره سوالات امتحان نهایی

برنامه امتحان نهایی خرداد 96

امتحانات نهایی و تأثیر آن

امتحانات پایان سال، یک پیش‌آزمون واقعی

۱۳۹۶ اردیبهشت

بارم بندی امتحانات دروس سوم و پیش دانشگاهی 96-95

آزمون تشریحی هنرستان (شبیه‌ساز امتحان نهایی)

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر سوم دبیرستان - 8 اردیبهشت

کسب مهارت امتحان دادن (1)

۱۳۹۶ فروردین

علی برادران:درسنامه وتیپ بندی ریاضی3 ویژه شب امتحان نهایی

علی برادران:درسنامه وتیپ بندی حسابان ویژه شب امتحان نهایی

امتحانات نهایی و منابع مطالعاتی

۱۳۹۵ بهمن

تحلیل آزمون 15 بهمن ماه نقشه برداری

۱۳۹۵ دی

تحلیل آزمون 24 دی ماه نقشه برداری

تحلیل آزمون 3 دی ماه نقشه برداری

۱۳۹۵ آذر

کتاب 10 دوره امتحان نهایی

برنامه امتحان نهایی دی 95

۱۳۹۵ شهریور

ترمیم معدل

۱۳۹۵ مرداد

شهریور، یک ماه مهم

5 دلیل برای توجه به درس‌های عمومی در تابستان

۱۳۹۵ تیر

برنامه امتحانات نهایی شهریورماه 95 اعلام شد

۱۳۹۵ خرداد

آزمون‌های تشریحی برای شبیه سازی امتحانات + برنامه امتحان ها

دانلود پاسخ امتحان نهایی

فیلم حل تشریحی امتحان نهایی 3 سال گذشته : زیست شناسی سوم تجربی

فیلم حل تشریحی امتحان نهایی 3 سال گذشته : حسابان

بخشنامه ای مبنی بر ارفاق به نمرات امتحان نهایی صادر نشده است

۱۳۹۵ اردیبهشت
بیشتر