6 نکته در مطالعه مبحث نورهندسی ،‌آینه ها و عدسی ها فیزیک

در مبحث آینه ها متن کتاب درسی اهمیت بالای دارد. مبحث مورد نظر را با استفاده از شکل ها یاد بگیرید.

6 نکته در مطالعه مبحث نورهندسی ،‌آینه ها و عدسی ها فیزیک

روش هاي مطالعه نور هندسي ،‌آينه ها و عدسي ها

هيچ گاه قبل از تسلط کافي به مفاهيم درسي فيزيک تست نزنيد. در مبحث آينه ها متن کتاب درسي اهميت بالاي دارد. مبحث مورد نظر را با استفاده از شکل ها ياد بگيريد. محل تشکيل تصاوير را بررسي کنيد. جسم را جابه جا کنيد و بررسي کنيد تصوير چگونه تغيير مي کند. به نکات زير توجه کنيد:

1.   فرمول عمومي آينه ها بسيار جامع مي باشد. تمامي فرمول هاي اين اين فصل از روي آن قابل اثبات مي باشد.

2.   در تشکيل سايه و نيم سايه سعي نکنيد شکل را به خاطر بسپاريد. شکل صحيح آنرا رسم کنيد و به تحليل آن بپردازيد

3.   نوع آينه را تشخيص دهيد

4.   به صورت سوال توجه کنيد. جملاتي مانند تصوير پشت آينه ، ديدن تصوير توسط ناظر در آينه يا عدسي ،‌جسم در فاصله کانوني در آينه کاو و عدسي همگرا،‌ تشکيل تصوير داخل آينه نشان دهنده مجازي بودن تصوير هستند.

5.   از شکل براي پيدا کردن محل تصوير جسم استفاده نکنيد.

6.   براي بدست آوردن توان عدسي بايد فاصله کانوني را به متر تبديل کنيد .

دوستان عزيزم هر يک از روش هاي بالا را اجرا کنيد و با روش قبلي خود مقايسه کنيد.نظر خود را براي همه بنويسيد .(شايد هميشه از همين روش ها استفاده مي کرديد!)


خرید کتاب