رموز موفقیت رتبه‌های برتر در کنکور سراسری

مهارت‌های فراشناختی و آمادگی روحی جسمی و علمی و مراحلی که لازم است تا موفق‌تر به پیش بروید

رموز موفقیت رتبه‌های برتر در کنکور سراسری


رموز موفقیت رتبه های برتر کنکور


سال های گذشته که مسولیت مصاحبه با بسیاری از رتبه های برتر در برنامه فرصت برابرشبکه آموزش به عهده من بود باپدیده ای بسیار جالبی  روبرو شدم و آن این بود که تقریبا 80% این عزیزان   رتبه بدست آمده در کنکورشان  بهتر از رتبه های  ایشان در آزمون های   کانون بود و این در شرایطی است که می دانیم آمار شرکت کنندگان کنکور سراسری از شرکت کنندگان آزمون های کانون بیشتر است . این موضوع من را  به تفکر و تحقیق واداشت  که خلاصه ای از نتایج این بررسی ها را برایتان بر می شمارم:بسیاری از این عزیزان  در طول آزمون ها دارای نشیب و فراز بودند یعنی بعضی وقت ها  رشد می کردند و گاهی نیز دچار افت می شدند اماهمگی آنها تقریبا با رویه ای  واحد ودرست،با این نوسانات در  آزمون های برنامه ای کانون برخورد می کنند  یعنی هنگام رشد به جای سرخوشی بیش از حد به سراغ تاثیر گذارترین درس ها در این رشد می رفتند و سعی میکردند دلایل رشد دراین درس ها را بیابند و سپس این دلایل را برای سایر درس ها نیزتعمیم دهندو هنگام افت نیز به جای ناراحتی وناامیدی به  سراغ عوامل موثر در افت می رفتند و سعی میکردند آنها را تکرار نکنند.موضوع مهمتر دیگر این بود که این رتبه های برتر طوری طراحی کرده بودند که روز کنکور بهترین روزشان برای امتحان دادن باشد برای روشن شدن این موضوع مثال ملموسی را برایتان نقل می کنم خیلی وقت ها بعداز این که یک تیم بزرگ ورزشی مثلا فوتبال در مسابقه ای نتیجه مطلوب را کسب نمی کند آنالیزورها ومربیان می گویند این تیم به اوج آمادگی خود نرسیده بود و متذکر می شوند که شرایط جسمی و روحی تیم چند روزقبل از مسابقه به اوج رسیده بود و در نتیجه در روز مسابقه تا حدی از اوج آمادگی آنها کاسته شده بود و بعضی وقت ها هم گفته می شود تیم هنوزآماده نشده بود و مثلا اگر مسابقه یک هفته به تعویق می افتاد تیم به بهترین شرایط خود می رسیدو برعکس وقتی هم تیمی با یک نتیجه خیره کننده شگفتی ساز می شود می گویند تیم کاملا هماهنگ بود و در اوج آمادگی به مصاف حریف رفته بود. شرکت درمسابقه کنکور نیز تا حد زیادی شبیه همین مسابقات ورزشی  است که در آن شرکت کنندگان می بایست تلاش کنندکه در روز آزمون به آمادگی کامل برسند. شایان ذکر است که برای موفقیت در کنکور  تنها آمادگی علمی کافی نیست بلکه کسانی موفق ترندکه علاوه بر رسیدن به اوج آمادگی علمی خود در این روز از نظر جسمی و روحی نیز به شرایط ایده آل خود برسند و به قول آقای قلم چی بهترین خودشان باشند یادمان نرود که کنکور یک آزمون مهارتی است یعنی دانش آموزان می بایست بتوانند ظرف 4 ساعت اطلاعات علمی خودرا تا جای ممکن و به نحو مطلوب منتقل نمایندپس لازم است تکنیک ها وتوانایی لازم برای این کار را کسب نمایند. اما برای این که دانش آموزان بتوانند بهترین خودشان شوند یعنی از نظر علمی،روحی و جسمی در روز کنکور به شرایط ایده آل خود برسند کارهای ذیل بسیار تاثیر گذاراست1- برای حفظ آمادگی جسمی و در اوج بودن و ماندن ازاین نظر لازم است دانش آموزاندر ماه آخر و خصوصا هفته آخر تغذیه مناسب داشته باشند یعنی هرروز صبحانه های متداول مانند نان و پنیر شیر و مانندآن را میل کنند روزانه به اندازه کافی آب مصرف کنند نهار کافی میل نمایند و شام رانیز سبک تر صرف کنندو به اندازه کافی ازمیوه هاو سبزی جات بهره ببرند.حتی المقدور خصوصا هفته آخر بیرون از منزل غذا نخورند .خواب کافی و منظم داشته باشند خصوصا در هفته قبل از کنکور طوری برنامه ریزی کنند که صبح هادر زمانی که روز کنکور لازم است بیدار شوند، از خواب برخیزند تا بدنشان به این شرایط عادت کند و در جلسه آزمون ،ذهن شان آمادگی لازم برای پردازش مطالب را داشته باشد.روزانه کمی فعالیت ورزشی، خصوصا ورزش های هوازی مانند پیاده روی در آمادگی جسمانی تاثیر گذار است.هنگام خستگی در جلسه آزمون و یا هنگام مطالعه کشیدن چندنفس عمیق در افزایش راندمان یادگیری تاثیری بسزا دارد.اما اگر بخواهید از نظر شرایط روحی درروز کنکور بهترین باشید لازم است در ماه آخر از افراد منفی باف و کسانی که به شما استرس می دهند دوری کنید به رتبه در کنکور فکر نکنید و به کارهای انجام شده و نکات مثبت فکر کنید و حتی اگر نرسیدید درسی را تمام کنید نگران نشوید زیرا که حتی رتبه های برتر کنکور هم درس و یا مباحث نخوانده دارند.اما آمادگی علمی در جلسه کنکورنتیجه فعالیت سال های قبل و خصوصا ماه هاو روزهای  اخیر شماست برای آن که در آن به اوج آمادگی برسیدلازم است شیوه سه روز یک بار را در روزهای نزدیک کنکور بدرستی انجام دهیدیعنی حداقل دوبار در هفته دفترچه کنکور سال های اخیر را با کمک کتاب زرد اختصاصی امتحان داده و شرایط امتحان را شبیه سازی کنید وسپس آزمون را تحلیل کنید وبعد باتقسیم روزهابه دو نیم روز و خواندن دو یا سه کتاب در هر نیم روز مباحث و کتاب هارا مرور کنید فراموش نکنید که دوران جمع بندی زمان سازمان دهی مطالب و مرور آنهااست نه یادگیری چیزهایی که نخوانده اید ضمنا هنگام شبیه سازی، تکنیک های موثر دریادگیری و آزمون دادن مانند مبحث شناسی ، ضربدر و منها، زمان های نقصانی ،استراتژی بازگشت و سایر تکنیک های کاربردی را استفاده کنید تا در جلسه کنکور روی آنها کاملا مسلط باشید و دیگر این که عادات های خودرا چه غلط و چه درست دیگر تغییرندهید تا بتوانید مثل نابغه ها وبسیاری از رتبه های برتر بهترین نتیجه خودرا درروز آزمون کسب کنید بررسی ها نشان داده اکثر رتبه های برتر با اجرای درست موضوعات توضیح داده شده در روز کنکور بهترین خودشان  بودند یعنی طوری برنامه ریزی کرده اند که در روزکنکور به شرایط آرمانی خود برسند امیدوارم شما نیز با توجه به این موضوعات بتوانیددر روز کنکور  بهترین خود باشید. 


                                                                  شاد وسلامت و موفق و پیروز باشیدپژمان عبدالهیان


    


6/1/2023 4:43:27 AM
Menu