کنکوری ها: آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

پاسخ این است:بله،می توانید.اگر به منطق برنامه ی آزمون های بعدی توجه کنید مطمئن خواهید شد و آرامش بیش تری پیدا خواهید کرد.

کنکوری ها: آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

 در ايام امتحان ها(اين سؤال فقط براي دانش‌آموزان)

281- در ايام امتحان ها چگونه و چه مباحثي را مطالعه خواهيد كرد؟

1) در ايام امتحان ها فقط درس‌هاي نيم‌سال دوم را مطالعه مي‌كنم.

2) در وقت‌هاي اضافي از همان درس‌هايي كه براي امتحان مي‌خوانم، تست هم مي‌زنم(از کتاب زرد یا کتاب های آبی)

3) در وقت اضافي و پس از آن كه در حد كافي مبحث امتحان را مطالعه كردم،از کتاب زرد تست مجموعه‌اي هم خواهم زد.

4) در وقت‌هاي اضافي به سراغ درس‌هاي نيمه‌تمام پايه يا سال چهارم مي‌روم و آن‌ها را تكميل مي‌كنم.


 آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

پاسخ این است:بله ،می توانید.اگر به منطق برنامه ی آزمون های بعدی توجه کنید مطمئن خواهید شد وآرامش بیش تری پیدا خواهید کرد.


آزمون 18 اردیبهشت:دوره ی پیش 2

آزمون های 1 خرداد، 8 خرداد و 15 خرداد:آزمون های جامع برای دوران جمع بندی(با روش سه روز یک بار)

282- آيا شما با این برنامه ریزی موافق هستید؟

1) بله،این برنامه را اجرا خواهم کرد تا به شرایط مطلوب برسم.         

2) بله،این برنامه را اجرا خواهم کرد.

3) بله،برنامه ی خوبی است اما مطمئن نیستم که اجرا کنم.             

4) این برنامه،برنامه ی خوبی نیست.

 دوره ی انتقالی

283- دوره ی انتقالی برای شما چند روز است؟

1) برای من دوره ی انتقالی بیش از سه روز خواهد بود.

2) دوره ی انتقالی برای من کم تر از سه روز خواهد بود.

3) من بلافاصله پس از امتحانات پایان سال دوران جمع بندی را شروع می کنم و به دوران انتقالی نیاز ندارم.

4) من بلافاصله پس از آزمون 18 اردیبهشت دوران جمع بندی را شروع می کنم و به دوران انتقالی نیاز ندارم.

  مهم ترین فایده ی کتاب های زرد

284- شما كدام يك از دلايل زير را مهم‌ترين و اصلي‌ترين دليل براي تمرين کتاب های زرد مي‌دانيد؟

1) شبيه‌سازي با كنكور و ايجاد آمادگي همه‌جانبه براي شركت در كنكور اصلي

2) آشنايي با سطح واقعي سؤال‌هاي كنكور، درك واقعي‌تري از سؤال‌هاي كنكور به دست مي‌آورم. 

3) تشخيص نقاط قوت و ضعف خودم

4) مرور تمام كتاب‌ها در يك مدت محدود، اين كار مانند برگ‌زدن تمام كتاب‌ها در يك مدت سه تا چهار ساعته است.

 آزمون های سه روز یک بار در کجا؟

285- آزمون های سه روز یک بار را در کجا امتحان می دهید؟(منظور فقط روز اول است)

1) در آموزشگاه یا مدرسه همراه سایر دانش آموزان امتحان می دهم.

2) در منزل یا کتابخانه به تنهایی ولی با شبیه سازی کامل امتحان می دهم.

3) روش سه روز یک بار را تا حدودی اجرا خواهم کرد.

4) روش سه روز یک بار را اجرا نخواهم کرد.

 توجه ویژه به درس های عمومی

286- آیا سوال های ضمیمه ی عمومی در سه آزمون گذشته برای شما مفید بود؟

1) بله کاملا ،در سه آزمون گذشته با سبک جدید طراحی سوال های عمومی بیش تر آشنا شدم.

2) بله تا حدودی،کتاب زرد عمومی هم در این زمینه برایم مفید بود.

3) کتاب زرد عمومی را کار نکرده ام،به همین دلیل سوال های ضمیمه هم برایم چندان موثر نبود.

4) نظری ندارم.

در آزمون های جمع بندی  غیبت نکنید

    رتبه های یک رقمی کشوری کانون از جمله پویا براهیم باستانی که رتبه ی یک کشور شد در هیچ یک از آزمون های جمع بندی

    کانون غیبت نکرد.

287- شما در آزمون های جمع بندی چه خواهید کرد؟

1) در هر چهار آزمون جمع بندی حتما حاضر خواهم شد.           

2) حتما در سه آزمون پایانی حاضر خواهم شد.

3) اگر آماده نباشم و یا اگر نتیجه ام خوب نشود ممکن است در یکی دو آزمون غایب شوم.                                                                   

4) ممکن است در یکی دو آزمون موسسات دیگر شرکت کنم.

کتـاب زرد اختصاصی

288- آيا شما کتاب زرد اختصاصی را تهیه کرده اید؟

     1) بله                                             2) خیر

  کتاب زرد عمومی

289- آيا شما کتاب زرد عمومی را تهیه کرده اید؟

    1) بله                                             2) خیر 

کتاب شبیه ساز

کتاب شبیه ساز شامل دو مجموعه سوال شبیه سازی شده از کنکورهای سراسری92 و 93 است.

290- آيا شما کتاب شبیه ساز را تهیه کرده اید؟

     1) بله                                             2) خیر 

 شبیه سازی از کتاب های زرد

291- هنگام شبیه سازی از کتاب های زرد،کنکورهای داخل کشور را مهم تر می دانید یا خارج کشور را؟

         1) کنکورهای داخل کشور،زیرا من قرار است در کنکور داخل کشور شرکت کنم.

         2) کنکورهای داخل کشور،زیرا CD تخمین رتبه برای کنکورهای داخل کشور است.

         3) کنکورهای خارج کشور

          4) برای من فرقی نمی کند یا به این موضوع فکر نکرده ام.

                                                                                                         طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                                                         تنظیم :نسترن توکلی

6/1/2023 1:25:41 PM
Menu