اولویت در دوره ی طلایی:تثبیت دستاوردها یا جبران ضعف ها؟

در سال گذشته فقط %6 دانش آموزان توانستند در همه ی درس ها چند تا از 10 تای خود را در مقایسه با آزمون های جمع بندی مشابه حفظ کنند.

اولویت در دوره ی طلایی:تثبیت دستاوردها یا جبران ضعف ها؟

فقط %6

در سال گذشته فقط %6 دانش آموزان توانستند در همه ی درس ها چند تا از 10 تای خود را در مقایسه با آزمون های جمع بندی مشابه حفظ کنند یعنی در مقایسه با آزمون های جمع بندی پیش1 و پایه،در یک یا چند درس چند تا از 10 تایشان پایین تر آمد.علت این بود،آن ها به جای تثبیت دستاوردها،بیش تر توان خود را روی جبران ضعف ها گذاشتند و بخشی از دستاوردها را از دست دادند.

282- هدف اصلی شما در نوروز امسال چیست؟

1) فقط جبران ضعف ها

2) فقط حفظ دستاوردها(تثبیت چند تا از 10تایم در همه ی درس ها)

3) اولویت بیش تر را به جبران ضعف ها می دهم.

4) اولویت بیش تر را به حفظ دستاوردها و تثبیت چند تا از 10تایم می دهم.

انتخاب اول شما کدام است؟

283- در دوران طلایی نوروز از بین این چهار کار،کدام را مهم تر می دانید؟

1) تبدیل یادگیری های ناقص به یادگیری کامل            

2) مطالعه ی مباحثی که مهم ترند و در کنکور بودجه بندی بیش تری دارند.

3) مطالعه ی مباحثی که نخوانده ام.                               

4) مطالعه ی مباحثی که در ان ها ضعیفم.

پشتیبان و تابلوي نوروزی

284- تابلوی نوروزی را در چه زمانی به پشتیبان خود نشان خواهید داد و با او گفت و گو خواهید کرد؟

1) همین امروز در جلسه ی آزمون

2) امروز یا فردا،در هنگام بررسی کارنامه ی آزمون(به صورت حضوری)

3) قبلا تابلوی نوروزی را تکمیل کرده ام و با پشتیبانم نیز مشورت کرده ام.

4) در آزمون 7 فروردین تابلوی نوروزی را به همراه خواهم آورد.

تابلوی نوروز

285- در تابلوی نوروز به کدام قسمت بیش تر اهمیت می دهید؟

1) رنگ آمیزی درس ها و رنگ آمیزی مباحث

2) تعیین منابع                        

3) هدف گذاری در مورد تعداد ساعات                          

4) هدف گذاری برای چند تا از 10 تا

کارنامه ی مبحثـی

286- آيا کارنامه ی مبحثی را دریافت کرده اید؟این کارنامه مشخص می کند که در هر مبحث نسبت به هم ترازهای خود در چه وضعی قرار دارید؟

1) بله،قبلا روی سایت کانون دیده ام.کارنامه ی مبحثی برای دوره ی نوروز و دوران جمع بندی ضروری است.

2) بله،پرینت آن را دریافت کرده ام.                                

3) هنوز ندیده ام ولی حتما برای تنظیم برنامه ی دوران طلایی نوروز می گیرم.                                 

4) به کارنامه ی مبحثی نیاز ندارم.

گزینشی و انتخابی می خوانید یا همه را می خوانید؟    

287- آیا در دوران طلایی نوروز همه ی مباحث را در یک حد و اندازه مطالعه خواهید کرد؟                          

1) خیر،روی مباحث تصمیم می گیرم،بعضی مباحث را کامل تر می خوانم،در بعضی مرور و تست                               

2) خیر،روی درس ها تصمیم می گیرم،بعضی درس ها را کامل تر می خوانم،در بعضی مرور و تست

3) متناسب با نیاز و اهمیت هر درس تصمیم می گیرم،ممکن است یک درس را کامل بخوانم یا کامل تست بزنم اما در درس دیگر مبحثی تصمیم بگیرم.

اردوی نــوروزی(برای دانش آموزان تهران)

آموزشگاه های هماهنگ در تهران دو دوره کلاس نوروزی برگزار می کنند:

دوره ی اول: از یک شنبه 2 فروردین 94 تا پنج شنبه 6 فروردین94: منتخب مباحث پایه(بر اساس کتاب نوروز)

دوره ی دوم: از شنبه 8 فروردین 94 تا چهارشنبه 12 فروردین94: مباحث نیم سال اول (بر اساس کتاب نوروز)

288- از اردوی نوروزی تهران چگونه استفاده خواهید کرد؟

1) خودم در اردوی نوروزی تهران ثبت نام کرده ام.                                                           

2) ثبت نام نکرده ام اما از خلاصه درس های اردو که در سایت کانون گذشته می شود،استفاده می کنم.                              

3) ثبت نام نکرده ام اما از برنامه ی روزانه ی اردو که در سایت کانون گذشته می شود،استفاده می کنم.                                    

4) ثبت نام نکرده ام اما از آزمون صبحانه ی اردو که هر روز در سایت کانون گذشته می شود،استفاده می کنم.              

                     

                                                                                                             طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                                                   تنظیم :نسترن توکلی

6/1/2023 7:35:42 PM
Menu