کنکوری ها:نـوروز امسال سفر نروید

در دوره ی طلایی نوروز دو آزمون مهم داریم:7 فروردین جمع بندی پایه و 14 فروردین جمع بندی نیم سال اول،حتما در این دو آزمون شرکت کنید.

کنکوری ها:نـوروز امسال سفر نروید

دوران طلايي : سبقت گرفتن سخت‌كوش‌ها

277- شما تا چه حد با عبارت روبه رو موافق هستيد؟«دوران طلايي نوروز، دوران سبقت گرفتن سخت‌كوش‌هاست»

1) كاملاً موافقم. 

2) تا حدودي موافقم.      

3) نظري ندارم.                 

4) مخالفم

دوران طلایی/دو آزمون/ دو ایستگاه جبرانی

در دوره ی طلایی نوروز دو آزمون مهم داریم:7 فروردین جمع بندی پایه و 14 فروردین جمع بندی نیم سال اول،حتما در این

دو آزمون شرکت کنید.

278- آیا در این دو آزمون شرکت خواهید کرد؟

1) من در شهر خودم می مانم و حتما شرکت خواهم کرد.  

2) من به مسافرت خواهم رفت اما حتما در آزمون شرکت خواهم کرد.

3) احتمال دارد که به مسافرت بروم اما حتما در این دو آزمون شرکت خواهم کرد.

4) شاید بتوانم در یکی از این دو آزمون شرکت کنم.

کنکوری ها:نـوروز امسال سفر نروید    

به کنکوری ها توصیه می کنیم امسال به سفر نروید(زیرا سفر برای فراموش کردن خوب است)برای افزایش راندمان،بهتر است محیط

مطالعه و شرایط مطالعه تان تغییر نکند،اما اگر به مسافرت رفتید،کارت میهمان بگیرید و در نمایندگی کانون در شهر مقصدآزمون بدهید.

279- در نوروز امسال چه کار خواهید کرد؟ 

1) ساکن شهرستان هستم در تهران میهمان خواهم شد(با دریافت کارت میهمان)                           

2) ساکن شهرستان هستم به یک شهر دیگر سفر می کنیم(به جز تهران)و درآن جا میهمان خواهم شد(با دریافت کارت میهمان)

3) ساکن تهران هستم به یک شهرستان سفر می کنیم و در آن جا میهمان خواهم شد(با دریافت کارت میهمان)               

4) به مسافرت نمی روم.

با کتاب نـوروز شروع کنید

هر موقع درسی را قبلا خوانده اید و می خواهید دوباره آن درس ها را جمع بندی کنید،بهتر است ابتدا با یک امتحان شروع کنید.

در دوران نوروز هر روز صبح ابتدا یک مجموعه را ازکتاب نوروز امتحان بدهید تا توانایی ها و نیازهایتان را بهتر بشناسید و سپس

در طول روز مطالعه کنید.

280- شما كتا ب نوروز را در چه زمانی تمرین می کنید؟

1) هر روز در آغاز مطالعه

2) برای تمرین کتاب نوروز برنامه ی دیگری دارم.

3) هنوز در مورد تمرین از کتاب نوروز تصمیم نگرفته ام.

4) من کتاب نووز تهیه نمی کنم.

کدام درس ها؟

281- در دوران نوروز روی کدام درس ها تمرکز بیش تری می کنید یعنی هدف گذاری می کنید که چند تا از 10 تای خود را یک واحد یا            دو واحد بهتر کنید؟

1) روی نقاط قوت پایدار یا  نقاط قوت                          

2) روی درس های تلنگری( آن ها که نیاز به اندکی تلاش دارند)

3) روی درس های زیگزاگی                                        

4) روی درس هایی که ضعیفم

                             

                                                                       طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                 تنظیم :نسترن توکلی

مطالب مرتبط

6/1/2023 6:34:04 PM
Menu