علی کرامت: جزوه تولید مثل در گیاهان

تولید مثل در گیاهان

علی کرامت: جزوه تولید مثل در گیاهان

 

دانش آموزان رشته تجربی

 

بودجه‌بندی مبحث تولید مثل گیاهان در کنکور 9 سال اخیر بدین شرح است:

                                                            

 سال کنکور 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 تعداد سؤال
 2 1 2 1 1 2 2 2

 

در فایل پیوست جزوه آموزش و جمع بندی نکته‌های مبحث تولید مثل در گیاهان ضمیمه شده است.

 

از این جزوه دانش آموزان سال سوم نیز می‌توانند استفاده کنند. 

5/28/2023 12:46:04 PM