کتاب‌های‌ کار کانون و یک سؤال مهم

اولیاء، معلّمان و دانش‌آموزان دبستانی، حتماً بخوانند...

کتاب‌های‌ کار کانون و یک سؤال مهم
كتاب‌هاي‌ كار كانون و يك سؤال مهم
 
اولياء، معلّمان و دانش‌آموزان دبستاني، حتماً بخوانند...
 
سوال: يك دانش‌آموز دبستاني، پس از تهيّه‌ي كتاب كار، چه انتظاراتي دارد؟
 
پاسخ
يك دانش‌آموز دبستاني، بعد از خريد كتاب كار:
1- انتظار دارد بتواند هر روز و هماهنگ با درس‌هاي آموخته شده در مدرسه، در خانه تمرين حل كند.
الف) درس‌هاي دوره‌‌ي دبستان، به هم مرتبط هستند و با دوره و مرور درس ديروز، درس امروز آموخته مي‌شود. دانش‌آموز به دنبال يك منبع مطالعاتي است تا پس از يادگيري درس در مدرسه، بتواند همان روز درس را دوره و مرور كند تا درس‌هاي روزهاي بعد را بهتر و راحت‌تر ياد بگيرد.
ب) درس‌هاي دوره‌ي دبستان، اندك اندك در مدرسه تدريس مي‌شوند و در يك روز، فقط چند خط از يك كتاب درسي، تدريس مي‌شود. دانش‌آموز به دنبال يك منبع مطالعاتي است تا بتواند درس‌هاي كمي را كه در مدرسه مي‌آموزد، در خانه دوره و مرور كند و به‌ويژه از آن مباحث، تمرين حل كند.
 
2- انتظار دارد بتواند تمرين‌‌ها را در همان كتاب پاسخ دهد. (دفتر جداگانه‌اي براي حل تمرين نداشته باشد.)
دانش‌آموز دبستاني، دوست دارد يك منبع مطالعاتي داشته باشد تا بتواند در همان منبع، به تمرين‌ها پاسخ دهد؛ يعني كتابي داشته باشد كه بتواند در همان كتاب، تمرين‌هاي همان كتاب را حل كند.
 
3- انتظار دارد با استفاده از كتاب كار، درس‌هايش را بهتر ياد بگيرد.
دانش‌آموز خواهان تمرين و دوره و مرور زياد است؛ او بايد يك منبع مطالعاتي داشته باشد كه از هر مبحث درسي، هم خلاصه درس و خلاصه نكات مهم داشته باشد و هم چندين و چندين تمرين حل كند تا درس‌ها را بهتر ياد بگيرد.
 
4-انتظار دارد بتواند با استفاده از كتاب كار، خودش را براي امتحانات مدرسه آماده كند.
اصلي‌ترين خواسته‌ي دانش‌آموز دبستان، داشتن منبعي است كه به او در آمادگي براي امتحانات مدرسه، بيش‌تر كمك كند. يعني منبعي كه او را با تيپ‌هاي مختلف سؤال آشنا كند و كمكش كند تا در امتحانات مدرسه موفّق‌تر باشد.
پاسخ كتاب‌هاي كار كانون فرهنگي آموزش به نيازهاي دانش‌آموزان
 
كتاب‌هاي كار كانون، به شكل زير، به نيازهاي يك دانش‌آموز دبستاني، پاسخ مي‌دهد:
 
1- اگر دانش‌آموز انتظار دارد بتواند هر روز و هماهنگ با درس‌هاي آموخته شده در مدرسه، در خانه تمرين حل كند،در كتاب كار كانون، تمرين‌ها به تفكيك زيرموضوع‌‌هاي درسي طبقه‌بندي شده‌اند و ويژه‌ي تمرين روزانه، در خانه و مدرسه هستند. يعني دانش‌آموز مي‌تواند حتّي با آموختن درس‌هاي كم‌‌حجم در مدرسه، با اين كتاب‌ها، آموخته‌هايش را دوره و مرور كند و از آن‌ها تمرين حل كند.
 
2- اگر دانش‌آموز انتظار دارد بتواند تمرين‌‌ها را در همان كتاب پاسخ دهد. (دفتر جداگانه‌اي براي حل تمرين نداشته باشد.)، در كتاب كار كانون فضاي كافي براي نوشتن پاسخ، در زير هر سؤال وجود دارد؛ به‌اين ترتيب دانش‌آموز با داشتن يك كتاب، نيازي به دفتر حلّ تمرين ندارد و مي‌تواند در همان كتاب، تمرين‌هايش را پاسخ دهد.
 
3- اگر دانش‌آموز انتظار دارد بتواند با استفاده از كتاب كار، درس‌هايش را بهتر ياد بگيرد، در كتاب كار كانون، ابتدا خلاصه‌ درس و نكات مهم آورده شده و سپس چندين تيپ سوال از هر درس را براي بيش‌تر در اختيار دانش‌آموز قرار مي‌دهد. تعداد تمرين‌هاي كتاب كار، طبق يك دستورالعمل جامع، حداقل سه برابر تمرين‌هاي كتاب درسي در هر موضوع يا زيرموضوع خواهد بود.
4- اگر دانش‌آموز انتظار دارد بتواند با استفاده از كتاب كار، خودش را براي امتحانات مدرسه آماده كند، در كتاب كار كانون، هم تيپ‌هاي مختلف سؤال‌ها آورده شده تا دانش‌آموز براي امتحانات مدرسه، با شكل‌هاي مختلف سؤال آماده شود و هم چندين مجموعه‌ سوال جامع، براي آمادگي بيش‌تر آورده شده است.
 
6 نكته‌ي طلايي
دانش‌آموزان درس‌خوانِ دبستاني
 
كتاب‌هاي كار كانون:
1- به شما كمك مي‌كنند تا درس‌هاي مدرسه‌ را به‌خوبي دوره و مرور كنيد.
2- سطح سوالات اين كتاب‌ها، در سطح امتحانات مدرسه‌‌تان است.
3- تمرين‌هاي كتاب‌هاي كار كانون، خيلي شبيه سوال‌هاي امتحاني است.
4- مي‌توانيد با اين كتاب‌ها، آموخته‌هايتان در مدرسه را هر روز، دوره و مرور كنيد.
5- كتاب‌هاي كار كانون، هميشه همراهتان است و تمام زمان‌هاي طلايي درس خواندنتان در خانه را پر مي‌كند.
6- تعداد سوال‌هاي كتاب‌هاي كار كانون، به اندازه است و در پايان سال، خواهيد توانست كتاب‌ها را تمام كنيد.
 
شاد و موفّق باشيد.