رفع اشکال کنید

در درس‌های ریاضی و فیزیک با تیپ‌های مختلف سؤال چگونه برخورد می‌کنید؟ آیا تیپ‌شناسی‌تان خوب است؟

رفع اشکال کنید

در درس‌های ریاضی و فیزیک با تیپ‌های مختلف سؤال چگونه برخورد می‌کنید؟ آیا تیپ‌شناسی‌تان خوب است؟ آیا پس از شناسایی انواع سؤالات همه‌ی آن تیپ‌ها را به سادگی پاسخ می‌دهید یا این‌که امکان دارد در پاسخ‌‌دهی به برخی از سؤالات که مشابهت‌های نسبی به هم دارند کُند عمل کنید یا این‌که نتوانید آن‌ها را پاسخ دهید؟ اگر این چنین است برای این تیپ سؤالات چه‌کاری انجام می‌دهید؟ قطعاً آن‌ها را نشانه‌گذاری می‌کنید؛ اما پس از آن چه؟ چه تدبیری برای آن‌ها اندیشیده‌اید؟ آیا به سراغ کاردان آن مبحث رفته‌اید؟

این بسیار شایسته و عاقلانه است که سراغ نقاط قوتمان در یک درس برویم و آن را تقویت کنیم اما این امر نباید مانع از پرداختن به چالش‌های‌مان شود. پس برای آن‌که بتوانید بهتر نتیجه بگیرید و پیروز میدان باشید پس از برخورد با اشکالات خود در مباحث مختلف و شناسایی آن‌ها بلافاصله و در اولین فرصت به دنبال رفع اشکال باشید تا آن‌ها نیز به نقاط قوت‌تان تبدیل شوند. 

3/20/2023 6:41:52 PM