پروژه ساخت 5 کتابخانه در کشور توسط بنیاد قلم‌چی در حال اجراست

بنیاد قلم‌چی امسال، در حال ساخت و تکمیل 5 کتابخانه عمومی و دانشگاهی در 4 استان است که پس از اتمام، میزبان حدود 10000 هم‌وطن روستایی و شهری خواهد بود.

پروژه ساخت 5 کتابخانه در کشور توسط بنیاد قلم‌چی در حال اجراست

بنیاد قلم‌چی امسال، در حال ساخت و تکمیل ۵ کتابخانه عمومی و دانشگاهی در ۴ استان است که پس از اتمام، میزبان حدود ۱۰۰۰۰ هم‌وطن روستایی و شهری خواهد بود.


رمضانعلی محسنی مسئول نظارت بر پروژه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها در گزارشی استان‌ها و پروژه‌های اجرایی را اعلام کرد:   

خراسان جنوبی: کتابخانه مرکزی شهرستان فردوس

اصفهان: کتابخانه منطقه لتحُر كاشان

سیستان‌و‌بلوچستان: کتابخانه دانشگاه زاهدان    

فارس:

- کتابخانه روستای لایزنگان شهرستان داراب

- کتابخانه هماشهر شهرستان سپیدان

به گفته محسنی، بنیاد قلم‌چی طی سال‌های پس از وقف، ساخت و تکمیل ۷۳ کتابخانه‌ شامل ۱۵ کتابخانه دانشگاهی و ۵۸ کتابخانه عمومی در شهرها و روستاهای ۱۸ استان کشور را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

منبع :

6/8/2023 8:02:31 PM
Menu