سوالات امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1402 + برنامه

با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی و در روز آزمون، برگه سؤالات امتحانات برگزار شده هر استان را مشاهده خواهید نمود.

سوالات امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1402 + برنامه

برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی پایه نهم (دوره اول متوسطه)- نوبت دوم صبح و عصر (خرداد ماه)  1401-1402 


با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی و در روز برگزاری آزمون، برگه سؤالات امتحانات برگزار شده هر استان به همراه پاسخ تشریحی آن را مشاهده خواهید نمود.


توجه داشته باشید که این سوالات بعد از برگزاری امتحان در هر استان به همراه پاسخ تشریحی آن و با تاخیر حدود یک روز در سایت بارگذاری می‌شود.


همچنین برای مشاهده نمونه سوالات نهم هر درس در سال 1400-1401 بر روی لینک زیر کلیک کنید.


لینک سوال و پاسخ امتحان هماهنگ استانی نهم سال 1400-1401کلاس‌های جمع‌بندی استعداد تحصیلی ( پایه نهم) : لینک ورود به کلاس های استعداد تحصیلی


توجه!! ثبت نام کلاس‌های شب امتحان آمادگی ریاضی هماهنگ استانی: لینک ثبت نام در کلاس شب امتحان علوم نهم


پس از برگزاری آزمون ها ، با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دانلود نمایید.


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان شرقی خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان غربی خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اردبیل خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اصفهان خرداد 1402 

روزتاریخ برگزاریماده درسی
دوشنبه1402/03/01قرآن + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم+ پاسخ
دوشنبه1402/03/08فارسی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10عربی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املاء - نگارش
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان البرز خرداد 1402- ساعت امتحان 8 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان ایلام خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30پیام‌های آسمان + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/02ریاضی + پاسخ
پنجشنبه1402/03/04عربی + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/07مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/09املاء
پنج‌شنبه1402/03/11زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/13آمادگی دفاعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17علوم تجربی+ پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/18قرآن + پاسخ
شنبه1402/03/20فارسی + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/21نگارش


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان بوشهر خرداد 1402- ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
چهارشنبه1402/02/20پیام‌های آسمان + پاسخ+ کلید
شنبه1402/02/23مطالعات اجتماعی + پاسخ+ کلید
دوشنبه1402/02/25املاء فارسی
چهارشنبه1402/02/27نگارش فارسی
شنبه1402/02/30ریاضی + پاسخ
دوشنبه1402/03/01قرآن + پاسخ
چهارشبنه1402/03/03ادبیات فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه1402/03/13عربی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی+ پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان جنوبی خرداد 1402- ساعت امتحان 10:30

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06
علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان شمالی خرداد 1402 - ساعت امتحان 10:30

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ+ کلید
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08املاء فارسی
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17ریاضی + پاسخ
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان رضوی خرداد 1402-ساعت امتحان 10 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خوزستان خرداد 1402- ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه1402/02/23قرآن + پاسخ
یک‌شنبه1402/02/24انشاء
دوشنبه1402/02/25املای فارسی
چهارشنبه1402/02/27مطالعات اجتماعی + پاسخ
شنبه1402/02/30ریاضی + پاسخ
دوشنبه1402/03/01آمادگی دفاعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08فارسی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10عربی + پاسخ
شنبه1402/03/13پیام‌های آسمان + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان زنجان خرداد 1402 - ساعت امتحان 10 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سمنان خرداد 1402 - ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان خرداد 1402- ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
دوشنبه 1402/02/18قرآن + پاسخ+ کلید
چهارشنبه1402/02/20ریاضی + پاسخ+ کلید
شنبه1402/02/23مطالعات اجتماعی + پاسخ+ کلید
یک شنبه1402/02/24املاء فارسی
دوشنبه1402/02/25پیام‌های آسمان + پاسخ
چهارشنبه1402/02/27عربی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/02/28نگارش
شنبه1402/02/30علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/01زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشبنه‌شنبه1402/03/03ادبیات فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/04آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهر تهران خرداد 1402 - ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهرستان‌های استان تهران خرداد 1402- ساعت امتحان 8 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان فارس خرداد 1402- ساعت امتحان 10 و نیم صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/02ریاضی + پاسخ
پنجشنبه1402/03/04عربی + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/07مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/09املاء
پنج‌شنبه1402/03/11علوم تجربی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16زبان انگلیسی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/18آمادگی دفاعی+ پاسخ
یک‌شنبه1402/03/21فارسی + پاسخ 
سه‌شنبه1402/03/23پیام‌های آسمان + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/25نگارش


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قزوین خرداد 1402-ساعت امتحان 10 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قم خرداد 1402-ساعت امتحان 11 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
دوشنبه1402/03/01قرآن + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03مطالعات اجتماعی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10ادبیات فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/21نگارش ( انشای فارسی)
سه‌شنبه1402/03/23آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کردستان خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16نگارش
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
پنج‌شنبه1402/03/18آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمان خرداد 1402- ساعت امتحان 10 و نیم صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/04املاء
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16نگارش
چهارشنبه1402/03/17پیام‌های آسمان + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/18آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمانشاه خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی+پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی+پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد خرداد 1402 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گلستان خرداد 1402 -ساعت امتحان 11 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16آمادگی دفاعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/21نگارش ( انشای فارسی)


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گیلان خرداد  1402- ساعت امتحان 11 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان لرستان خرداد 1402 - ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مازندران خرداد 1402-ساعت امتحان 11 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مرکزی خرداد 1402

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان هرمزگان خرداد 1402 - ساعت امتحان 10 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
چهارشنبه 1402/02/20فارسی + پاسخ+ کلید
شنبه1402/02/23ریاضی +پاسخ+ کلید
دوشنبه1402/02/25پیام‌های آسمان + پاسخ+کلید
چهارشنبه1402/02/27زبان عربی + پاسخ
شنبه1402/02/30علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/01نگارش
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08قرآن + پاسخ
چهارشبنه‌1402/03/10آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه1402/03/13املای فارسی


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان همدان خرداد 1402-ساعت امتحان 11 صبح 

روزتاریخ برگزاریماده درسی (صبح)
شنبه 1402/02/30قرآن + پاسخ
دوشنبه1402/03/01مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/03زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه1402/03/08عربی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/10فارسی + پاسخ
شنبه1402/03/13ریاضی + پاسخ
چهارشنبه1402/03/17املای فارسی 
شنبه1402/03/20پیام‌های آسمان + پاسخ
دوشنبه1402/03/22نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه1402/03/24آمادگی دفاعی + پاسخ


برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان یزد خرداد 1402 - ساعت امتحان 8 صبح

روزتاریخ برگزاریماده درسی
شنبه 1402/02/30پیام‌های آسمان+ پاسخ
یک‌شنبه1402/02/31انشاء
سه‌شنبه1402/03/02ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/04زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه1402/03/06علوم تجربی + پاسخ
یک‌شنبه1402/03/07قرآن + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/09مطالعات اجتماعی + پاسخ
پنج‌شنبه1402/03/11عربی + پاسخ
سه‌شنبه1402/03/16آمادگی دفاعی + پاسخ 
چهارشنبه1402/03/17املاء فارسی
پنج‌شنبه1402/03/18فارسی + پاسخ


6/8/2023 6:46:49 PM
Menu