جواد احمدی شعار

جواد احمدی شعار
درباره من دبیر مسئول گروه آزمون مسول درس گروه آزمون

فعالیت در دسته بندی های

  • 166متوسطه
  • 30کتاب های کانون
  • 20هنرستانی ها
  • 14مشاوره
  • 5اخبار و رویداد ها
  • 2کنکوری ها و دوازدهم
  • 2علم ، دانش و آموزش

آخرین مطالب

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )