الکتریسیته ساکن_فیزیک یازدهم_آزمون7 فروردین_علی اشرفپور

الکتریسیته ساکن_فیزیک یازدهم_آزمون7 فروردین_علی اشرفپور فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن_فیزیک یازدهم_آزمون7 فروردین_علی اشرفپور

سلام ویژه به همه کنکوری‌های عزیز 🖐🖐 

در این سری از مطالب به جمع بندی فیزیک برای آزمون 7 فروردین می پردازیم.

🔴ویژگی‌های مطلب🔴

درسنامه و نکات

5 تست شناسنامه‌دار

پاسخ تشریحی در فایل ضمیمه

 1. #در عمل مالش برای ایجاد بار هر دو جسم دارای بار(می شوند-نمی شوند).
 2. ##کوچک ترین بار الکتریکی جهان(یک-یک دهم)الکترون است.
 3. ###نیروی الکتریکی بین دو بار با(مربع-مکعب)فاصله رابطه عکس دارد.

🔴بار الکتریکی🔴

کوچکترين باري که در طبيعت وجود دارد، بار الکتريکي الکترون و يا پروتون است که آنرا با نماد(e)نمايش مي دهند.

🔴کوانتیده بودن بار الکتريکي🔴

بار الکتريکي همواره مضرب درستي از بار پايه يعني الکترون باشد(اعداد حسابی باشد).

🔴قانون کولن🔴

اگه دو تا بار داشته باشیم در فاصله از هم قرار بگیرند نیروی بین آنها از رابطه زیر به دست می آید:

🔴روش مالش🔴

 • *در اين روش، در اثرمالش دو ماده، تعدادي الکترون از يکي جدا شده و به ديگري انتقال مي یابد. 
 • **اين روش معمولا ً براي باردار کردن اجسام نارسانا بکار مي رود.در اين روش؛ دو جسم داراي بار الکتريکي همان مقدار ولی علامت های مخالف           مي شوند.

 • 🔴روش تماس🔴
  1. !هر گاه يک جسم رساناي باردار را با يک جسم رساناي خنثي تماس دهيم،مقداري بار از جسم باردار به جسم خنثي منتقل شده و بار هر دو همنام شده و يکديگر را مي رانند.

  1. !!در اين روش هر دو جسم بايد رسانا باشند.

 • 🔴روش القا🔴

  • **در اين روش يک جسم باردار را به جسم رساناي بدون باري نزديک ميکنند. در اثر القا، جسم داراي بار مثبت و منفي القايي مي شود که بنا به قانون پايستگي بار الکتريکي، مقدار بار مثبت و منفي القا شده برابر است.
  • **ايجاد بار در رساناها بدون تماس آنها با يکديگر را  القاي بارالکتريکي گويند. 
  • ***بارهاي ايجاد شده را بار القايي گويند.
  •  


    • 🔴پايستگي بار الکتريکي (قانون بقاي بار)🔴
  • براثر مالش دو جسم به يکديگر، بار الکتريکي آفريده يا نابود نميشود، بلکه مقداري بار از يک جسم به جسم ديگر منتقل ميشود و دو جسم باردار ميشوند ولي بار کل دو جسم ثابت ميماند.


 • 🔴میدان الکتريکي🔴

  • در فضاي اطراف هر جسم باردار خاصيتي بوجود مي آيد،که هر گاه جسم باردار ديگري در آن فضا قرار گيرد تحت تاثير قرارميگيرد.
  • از فرمول زیر مقدارش هم به دست می آید:

 • 🔴ویژگی خطوط میدان الکتریکی🔴

.به هم برخورد نمی کنند.

..از بار مثبت خارج و به بار منفی وارد می شوند.

...هر جا تراکم خطوط میدان بیشتر میدان در آنجا قوی تر خواهد بود.

 • 🔴انرژي پتانسيل الکتريکي و اختلاف پتانسيل الکتريکي🔴

 • تغيير انرژي پتانسيل الکتريکي يک ذره ي باردار در ميدان الکتريکيEدر يک جابجايي مشخص برابر با منفي کار انجام شده توسط نيروي الکتريکي در همان جابجايي است.
 • نکته: تغيير انرژي پتانسيل بار الکتريکي به مسير حرکت بستگي ندارد.

 • 🔴اختلاف پتانسيل الکتريکي🔴

 •  اختلاف پتانسيل الکتريکي دو نقطه، برابر تغيير انرژي پتانسيل الکتريکي يکاي بار الکتريکي مثبت است، وقتي يکاي بار از نقطه اول تا نقطه دوم جابجا شود.

 • نکته: میدان اجسام رسانايي که در حال تعادل الکترواستاتيکي است، برابر صفر است و ميدان روي سطح رسانا عمود بر سطح رساناست، کار نيروي الکتريکي در هر جابجايي بار در داخل و روي سطح رسانا صفر است و در نتيجه همه نقاط داخل و روي سطح رسانا، پتانسيل يکساني دارند. (سطح هم پتانسيل) :)


 • و حالا وقت تسته:))


برای ارتباط بیشتر با

علی اشرفپور و رزرو پشتیبان ویژه

پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید،

همچنین میتونید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید.

پیج اینستاگرام

کانال تلگرام کانون برترها

5/28/2023 2:32:29 PM