درآزمون 19 اسفند کدام درس‌ها ساده‌تر وکدام درس‌ها دشوارتر بود؟

در هر درس و برای هر بازه‌ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می‌کنید .

درآزمون 19 اسفند کدام درس‌ها ساده‌تر وکدام درس‌ها دشوارتر بود؟

مقایسه سطح پاسخگویی در بازه ی شما

کارنامه ی نردبانی : به معنی رنگ ها توجه کنید


در هر درس و برای هر بازه ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می کنید . 


در این جدول برای هر درس رنگ های متفاوتی را می بینید .ممکن است یک درس برای یک بازه ی تراز دشوار و برای بازه ی تراز دیگر متعادل یا ساده باشد . ابتدا نمره ی تراز خود را در نظر بگیرید و سپس رنگ های هر درس را در بازه ی تراز خود ببینید . متوجه می شوید که آیا آن درس برای شما ساده تر از حد انتظار یا دشوارتر بوده یا این که متعادل بوده است . 


در این جا راهنمای رنگ را می بینید و معنی هر رنگ را در کارنامه ی نردبانی برای شما توضیح می دهیم:

رنگ آبی (خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند): درس مورد نظر ساده تر از حد انتظار است.

رنگ سبز (خانه هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند): درس مورد نظر در حد انتظار است.

رنگ زرد (خانه هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند): درس مورد نظر 1 یا 2 واحد دشوارتر از حد انتظار است.

رنگ قرمز (خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند): درس مورد نظر بیش از ۲ واحد دشوارتر از حد انتظار است


یک نمونه کارنامه نردبانی را در ادامه مشاهده می کنید

سایرگروه ها در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید


فایل های ضمیمه

5/28/2023 12:41:59 PM