دوران طلایی نوروز کجا ایستاده اید، به کجا خواهید رسید؟

احسان عالی زاده: کجا ایستاده اید، به کجا خواهید رسید؟

دوران طلایی نوروز کجا ایستاده اید، به کجا خواهید رسید؟

دوران طلایی نوروز

کجا ایستاده اید، به کجا خواهید رسید؟

 

تجربه ی درس خواندن و بازخوردهایی که تا به این جا گرفته اید محور قابل اتکای برنامه ریزی برای ادامه راه تان است. دوران طلایی نوروز پیش روی شماست. در این بازه ی مهم چه کارهایی انجام خواهید داد؟ چند ساعت مطالعه و تست؟ با چه اولویتی از دروس و چه مباحثی؟

دوران طلایی نوروز جزء زمان های خاص مطالعاتی دانش آموزان است. چرا که به دلیل طرح ریزی در اجرای یک برنامه شخصی سازی شده ی خودتان هر روزش شاید به اندازه ی یک هفته موثر است. در این بازه باید جمع بندی مطالب را مد نظر داشته باشید. جمع بندی کنید، آزمون دهید، بازخورد بگیرید، روش ها را اصلاح کنید، نواقص را گام به گام رفع کنید، آزمون بدهید، آزمون بدهید و ... اگر تا به حال به صورت جدی به مهارت آزمون دادن و روش های مدیریت زمان توجه نداشته اید شروع محکمی از آزمون های فروردین ماه داشته باشید.

توجه کنید: تجربه ی کنکور دی برای کنکوری ها یا زمان امتحانات نیم سال اول برای سایر گروه ها

در آن زمان چه احساسی داشتید؟ آیا برای لحظات یا دقایقی به این فکر کرده اید که اگر کمی بیش تر تست می زدید یا مطالعه تشریحی داشتید و با مرور و جمع بندی منسجم تر درس می خوانید شرایط تان بهتر بود؟ آیا به این فکر کرده اید اگر به جای مطالعه تشریحی بیش تر تست می زدید و سوال حل می کردید اوضاع مد نظرتان بهتر بود؟ دوران طلایی نوروز مصداقی از زمان امتحانات نیم سال اول و کنکور دی در مقایسه با امتحانات نیم سال دوم و کنکور تیر ماه است. اگر قبلا به این نتیجه رسیده اید که می توانستید قبل از امتحان های مهم بهتر عمل کنید، آزمون های دوران طلایی نوروز را جدی بگیرید.

در دوران نوروز حضور پیوسته در 2 آزمون اصلی 7 و 18 فروردین و آزمون های عیدی 5 و 12 فروردین 4 بازخورد مهم در کنار آزمون های کتاب نوروز و برنامه ی روزانه تان می دهد. دانش آموزان کانونی برای ثبت نام آزمون هدیه نسخه جدید اپلیکیشن کانونی ها را نصب کنند. لینک دانلود: www.kanoon.ir/app/83 

دانش آموزان غیر کانونی نیز با شماره گیری رایگان کد #13*8451*6655* در آزمون های هدیه 5 و 12 فروردین ثبت نام کنند.

جدول کلی آزمون های فروردین در زیر آمده است.

 


 برای کسب بیش ترین بازدهی باید بدانید کجا ایستاده اید و به کجا می خواهید برسید. می خواهید چه کار کنید و چگونه؟ این که به چگونگی انجام کار فکر کنید، ناخودآگاه در خود تامل می کنید. برای این کار باید ابزار های مهم این دوران یعنی تابلو نوروز، کتاب نوروز، توجه به کتاب آبی و پیمانه های مشخص شده در تابلو نوروز، جعبه ابزار کارنامه، کتاب های جمع بندی، جزوه و خلاصه نویسی ها و کتب آموزشی تان را به کار بگیرید. قرار نیست در این دوران تمام نواقص شما رفع شود، قرار نیست تمام تمرین های نزده تان را حل کنید و ... آن چه تفاوت عملکرد دانش آموزان را مشخص می کند توجه دقیق به اجرای یک برنامه شخصی سازی شده براساس اولویت های خودش است. دفتر برنامه ریزی تان را ببینید. کارنامه های تان را تحلیل کنید. کارنامه مبحثی را طبقه بندی کنید، به سراغ کدام مباحث می روید، چند ساعت برای آن مبحث تست می زنید و مطالعه می کنید و از چه منابعی استفاده می کنید؟ 


پیوسته و هدف مند پیش بروید.

 

6/8/2023 7:03:03 PM
Menu