برای آزمون‌های نوروز آماده شوید با سوالات ساده آزمون 5 اسفند

در کارنامه‌ی امسال در هر درس دو سؤال ساده‌تر را مشخص کرده‌ایم‌.

برای آزمون‌های نوروز آماده شوید با سوالات ساده آزمون 5 اسفند

در کارنامه‌ی امسال در هر درس دو سؤال ساده تر را مشخص کرده‌ایم‌. 

وقتی تصویر پاسخبرگ خودتان را در کارنامه‌ می بینید، متوجه‌ می‌شوید که در هر درس دو سؤال را با ترام خاکستری مشخص کرده‌ایم‌.

 این دو سؤال، سؤال‌های ساده تر آن درس هستند‌. (البته اگر درسی بیست سؤال داشته باشد چهار سؤال ساده را مشخص کرده ایم.) 

شما‌ می‌توانید خودتان در جلسه‌ی آزمون یا قبل از این که کارنامه تان آماده شود ،حدس بزنید که کدام سؤال‌‌ها، سؤال‌ های ساده تر هر درس هستند؟

 تشخیص سؤال‌‌های ساده به شما کمک‌ می کند که هیچ درسی را سفید نگذارید و فکر نکنید که بعضی درس‌ها خیلی سخت هستند‌.

 حداقل‌ می توانید دو سؤال‌  ساده‌ی هر درس را زود یاد بگیرید‌. 

به جز دو سؤال‌  ساده‌تر، در هر درس، دو سؤال‌  دشوارتر را هم مشخص کرده ایم‌، اما تاکید ما بیشتر روی سؤال‌ های ساده تر است‌.‌ 

می‌خواهیم  شما تصور نکنید سؤال‌ های آزمون‌ها خیلی  سخت هستند و حتی اگر در یک یا دو درس از خودتان راضی نیستید، در همان درس‌ها هم با دیدن سؤال‌ های ساده تر و یاد گرفتن آن‌ها، قدم به قدم پیشرفت کنید‌.

ضمنا اولیا و پشتیبان‌ها هم‌ می توانند برای افزایش انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموزان روی دو سؤال‌  ساده تر هر درس تمرکز کنند و به شما اطمینان بدهند که شما‌ می‌توانید در همه‌ی درس‌ها موفق شوید.

 دو سؤال‌  ساده تر را پیدا کنید و به آن‌ها جواب دهید و اگر جواب نداده‌اید، آن‌ها را یادبگیرید‌.


در ادامه پاسخبرگ برخی گروه ها و سوال ساده مشخص شده را مشاهده کنید و سایر پاسخبرگ ها را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید .

سوال های ساده با پشت زمینه خاکستری مشخص شده اند

فایل های ضمیمه

5/28/2023 2:16:45 PM