فیلم حل تشریحی دفترچه تیزهوشان آزمون 5 اسفند-ویژه ششمی ها

فیلم حل تشریحی دفترچه تیزهوشان پایه ششم (بخش‌های هوش ریاضی و هوش تصویری)

فیلم حل تشریحی دفترچه تیزهوشان آزمون 5 اسفند-ویژه ششمی ها

ششمی های عزیز سلام 

فیلم حل تشریحی سوالات  یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل آزمون است که نقش مهمی در تکمیل یادگیری شما از آزمون دارد.در این مطلب فیلم حل تشریحی دفترچه تیزهوشان  آزمون 5 اسفند  را می توانید مشاهده و دریافت کنید.

6/1/2023 5:36:27 AM
Menu