28 بهمن: خانواده بورسیه بنیاد قلم چی 122,000 نفری شد

بیش از 12000 دانش‌آموز جدید طی 22 روز گذشته به خانواده بورسیه پیوسته اند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به 122,282 نفر رسیده است.

28 بهمن: خانواده بورسیه بنیاد قلم چی 122,000 نفری شد

بیش از ۱۲۰۰۰ دانش‌آموز جدید طی ۲۲ روز گذشته به خانواده بورسیه پیوسته اند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به ۱۲۲,۲۸۲ نفر رسیده است.


بر اساس آخرین آمارها، ۶۲ هزار دانش آموز از ابتدای مهرماه تحت پوشش قرار گرفته اند و در مجموع از تعداد کل بورسیه های امسال ۲۸,۲۳۸ نفر از ابتدای تابستان از طریق سامانه الکترونیکی ثبت نام و به صورت آنلاین بورسیه شده اند. 


حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز از ابتدای زمستان تاکنون تحت پوشش قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۱۴۰۰۰ دانش آموز در بهمن ماه تا امروز تحت پوشش قرار گرفته اند.

منبع :

5/30/2023 11:55:00 AM
Menu