فصل 8و9- علوم هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

فصل 8و9- علوم هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری فصل 8و9- علوم هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

فصل 8و9- علوم هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

دانش آموزان عزیز سلام

من الهه پروری فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه تهران هستم.


فصل 8

  • تولیدمثل : مهم ترین ویژگی جانداران، تولید مثل است و هدف از آن بقای نسل است.
  • انواع تولید مثل:

 تولید مثل غیرجنسی(دو نیم شدن، قطعه قطعه شدن، جوانه زدن، هاگ زایی و رویشی) 

 تولید مثل جنسی

  • در تولید مثل غیرجنسی وجود یک فرد کافی است ولی در تولید مثل جنسی نیاز به دو فرد نر و ماده می­باشد.
  • لقاح : به ترکیب شدن سلول های جنسی نر و ماده گویند که به دو شکل خارجی (در ماهیان و دوزیستان) و داخلی(در خزندگان، پرندگان و پستانداران) انجام می­شود. لقاح داخلی موفق تر است و در جانوران پیشرفته تر انجام می­شود.
  • تولید مثل جنسی در گیاهان: اندام جنسی گیاهان، گل است. در گل اندام نر، پرچم و اندام ماده ، مادگی نام دارد.
  • تولید مثل در انسان: غده جنسی مردان، بیضه است که بعد از بلوغ با ترشح هورمون تستوسترون و تولید اسپرم در تولید مثل شرکت می­کند و غده جنسی در زنان، تخمدان هاست که این غده با ترشح هورمون استروژن و پروژسترون و تولید تخمک، در تولید مثل شرکت می­کند.


✅ بقیه جزوه با کلی نمونه سوال و جواب هایشان در فایل ضمیمه آمده است. 


فصل 9

  • بار الکتریکی: با انتقال الکترون از یک جسم به جسم دیگر، اجسام دارای بار الکتریکی می­شوند که به دو صورت مثبت و منفی وجود دارد. بارهای همنام بر یکدیگر نیروی دافعه و بارهای غیرهمنام بر هم نیروی جاذبه وارد می­کنند.
  • الف) وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می­کنید، پرز های پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند. 

علت: وقتی پارچه را روی صفحه تلویزیون مالش می دهیم، هر دو دارای بار الکتریکی ناهمنام می‌شوند و بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می‌کنند. بنابراین پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می­چسبند.

  • ب) هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید، رشته های مو به دنبال شانه کشیده می‌شوند. 

علت: وقتی شانه پلاستیکی را با موی سر مالش می دهیم هر دو دارای بار الکتریکی ناهمنام می‌شوند و بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می‌کنند. بنابراین رشته های مو به دنبال شانه کشیده می‌شوند.✅ بقیه جزوه با کلی نمونه سوال و جواب هایشان در فایل ضمیمه آمده است. 


🔴 برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژه

فایل های ضمیمه

6/2/2023 7:42:39 PM
Menu