فیثاغورس - ریاضی هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

فیثاغورس- ریاضی هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری فیثاغورس- ریاضی هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

فیثاغورس - ریاضی هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری

دانش آموزان عزیز سلام

من الهه پروری فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه تهران هستم.


رابطه فیثاغورس: در هر مثلث قائم الزاویه همواره مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود، برابر است با مجموع مساحت مربع هایی که روی دو ضلع زاویه قائمه ساخته می شود.

(رابطه میان مجذور (مربع) اندازه ضلع های مثلث قائم الزاویه به رابطه فیثاغورث معروف است. این رابطه بیان می کند که در هر مثلث قائم الزاویه مجذور وتر با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر است.)


✅ بقیه جزوه با کلی نمونه سوال و جواب هایشان در فایل ضمیمه آمده است. 


🔴 برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژه

فایل های ضمیمه

6/3/2023 2:02:06 AM
Menu