دبستانی‌ها ! شما در نیم سال دوم موفق‌تر می‌شوید؛ چرا و چگونه؟

نظری بر مقاله روز جمعه 7 بهمن آقای قلمچی شما چطور در نیم‌سال دوم بیشتر موفق می‌شوید

دبستانی‌ها ! شما در نیم سال دوم موفق‌تر می‌شوید؛ چرا و چگونه؟

در جلسه روز جمعه متوجه شدیم که در نیم‌سال دوم می‌توانید موفق‌تر شوید. حالا می‌خواهیم ببینیم چرا، چگونه و با چه ابزاری می‌توانید این موفقیت را به دست بیاورید.

چرا در نیم‌سال دوم موفق‌تر می‌شوید؟

نقشه ادامه مسیر

در نیم‌سال اول که شروع به درس خواندن می‌کنید، در مورد مقطع جدید تحصیلی و روش‌های مطالعه آن آگاهی زیادی ندارید، در واقع در آن زمان شما در حال کسب تجربه هستید و هر بار با آزمون و خطا سعی می‌کنید روش‌های خود را بهتر کنید. اما اکنون در نیم‌سال دوم شما یک اندوخته تجربه در اختیار دارید که ادامه مسیر را برایتان روشن می‌کند. تجربه‌های امتحان شده به قانون و نتیجه ختم می‌شوند.

چگونه در نیم‌سال دوم موفق‌تر می‌شوید؟

خودتان تصمیم‌ بگیرید

در روان‌شناسی انگیزه دو عامل درونی و بیرونی مطرح است. عامل بیرونی چیزهایی هستند که شما را به موفقیت تشویق می‌کنند مانند جایزه، نمره خوب و تحسین معلم و دوستان. اما عامل درونی خود شما هستید که تصمیم می‌گیرید موفق باشید و از این حس لذت ببرید. تحقیقات نشان داده عامل درونی برای رسیدن به هدف قوی‌تر از عوامل بیرونی عمل می‌کند.

با چه ابزاری در نیم‌سال دوم موفق‌تر می‌شوید

 ابزار دفتر برنامه‌ریزی

اگر دفتر برنامه‌ریزی خود را با دقت تکمیل کرده باشید، حالا در این مورد 2 عدد مهم دارید، یکی میزان ساعت مطالعه و دیگری تعداد تست‌هایی که کار کرده‌اید. این اعداد را با هم مقایسه کنید. شاید در درسی ساعت مطالعه‌تان زیاد بوده اما تعداد تستی که کار کرده‌اید نسبت کمتری دارد. اعداد نتیجه را دقیق‌تر به شما می‌گویند، درست شبیه بازی فوتبال که اعداد به شما می‌گویند چند گل خورده‌اید یا چقدر توپ را در اختیار داشته‌اید.


3/23/2023 5:06:35 AM