110,000 دانش آموز «بورسیه بنیاد قلم چی» در سال جاری تاکنون

با گذشت حدود 9 روز، بیش از 4000 دانش‌آموز جدید به خانواده بورسیه پیوستند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به 110,410 نفر رسیده است.

110,000 دانش آموز «بورسیه بنیاد قلم چی» در سال جاری تاکنون

با گذشت حدود 9 روز، بیش از ۴۰۰۰ دانش‌آموز جدید به خانواده بورسیه پیوستند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به ۱۱۰,۴۱۰ نفر رسیده است.


بر اساس آخرین آمارها، حدود ۴۷ هزار دانش آموز از ابتدای مهرماه تحت پوشش قرار گرفته اند و در مجموع از تعداد کل بورسیه های امسال نزدیک به ۲۳,۷۳۹ نفر از طریق سامانه الکترونیکی ثبت نام و به صورت آنلاین بورسیه شده اند. 


حدود ۱۴ هزار دانش‌آموز از ابتدای دی‌ماه تاکنون تحت پوشش قرار گرفته‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد.


بر اساس این گزارش آمار کل ثبت نام بورسیه‌ها در سال جاری تاکنون بیش از آمار بورسیه‌ها در ابتدای زمستان سال گذشته است.

منبع :

6/10/2023 5:22:20 AM
Menu