خانواده بورسیه بنیاد قلم چی 113500 نفری شد

با گذشت حدود 10 روز، بیش از 7000 دانش‌آموز جدید به خانواده بورسیه پیوستند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به 113,578 نفر رسیده است.

خانواده بورسیه بنیاد قلم چی 113500 نفری شد

به گفته تازه گل آقچه لی مسئول بورسیه، با گذشت حدود ۱۰ روز، بیش از 7۰۰۰ دانش‌آموز جدید به خانواده بورسیه پیوستند و اکنون تعداد بورسیه‌های امسال بنیاد قلم‌چی به ۱۱3,578 نفر رسیده است.


بر اساس آخرین آمارها، حدود 50 هزار دانش آموز از ابتدای مهرماه تحت پوشش قرار گرفته اند و از ابتدای تابستان امسال نزدیک به ۲4,۷95 نفر از طریق سامانه الکترونیکی ثبت نام و به صورت آنلاین بورسیه شده اند. 


حدود ۱7 هزار دانش‌آموز از ابتدای دی‌ماه تاکنون تحت پوشش قرار گرفته‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد.


بر اساس این گزارش آمار کل ثبت نام بورسیه‌ها در سال جاری تاکنون بیش از آمار بورسیه‌ها در ابتدای زمستان سال گذشته است.

منبع :

6/5/2023 8:25:21 PM
Menu