اولین آزمون هوش تخصصی پلکان برگزار شد

روز چهارشنبه 28 دی ماه اولین آزمون هوش تخصصی در پایه ششم و نهم در پلکان یادگیری برگزار شد!

اولین آزمون هوش تخصصی پلکان برگزار شد

روز چهارشنبه 28 دی ماه اولین آزمون هوش تخصصی در پایه  ششم و نهم در پلکان یادگیری برگزار شد.

کارنامه و تحلیل نتایج این آزمون‌ها که به صورت تخصصی به مباحث و زیرمباحث هوش کلامی و غیرکلامی می‌پردازد، کمک می‌کند شناخت دانش‌آموزان نسبت به میزان دشواری هرزیرمبحث و اهمیت پاسخگویی به سوالات هر بخش بیشتر شود.

آزمون‌های تخصصی هوش پلکان یادگیری برای دانش آموزان بورسیه کانون رایگان است.

کلیدی‌ترین قسمت که دانش‌آموزان را در مسیر برنامه‌ریزی آزمون تیزهوشان همراهی می‌کند ارائه کارنامه مبحثی در پایان روز آزمون است

کارنامه مبحثی به دانش‌آموزان توسط مفهوم دهک نشان می‌دهد که وضعیت خودشان درهر مبحث نسبت به سایر دانش‌آموزان دقیقا به چه صورت است.

اگر تعداد شرکت‌کنندگان را به یک مقیاس 10 نفره تبدیل کنیم دانش‌آموز کارنامه‌ی فوق در مبحث هوش منطقی و ریاضی نفر سوم است، در تجسم فضایی نفر چهارم است، در الگویابی نفر دوم است و ....

 دومین مطلب مهم تحلیل نتایج آزمون است که با استخراج نتایج کل دانش‌آموزان حاصل می‌شود.

حتی دانش‌آموزانی که در این آزمون‌ها شرکت نکرده‌اند  می‌توانند هر هفته تحلیل هرآزمون را روی سایت پلکان یادگیری مشاهده کرده و از این تحلیل‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود استفاده نمایند.


تحلیل نتایج آزمون هوش 28 دی


با توجه به تحلیل نتایج سوالات آزمون هوش کلامی در این آزمون کاملا واضح است که نسبت های خانوادگی، منطق و نمودار جزء زیر مبحث‌های پرچالش دانش‌آموزان است. از این رو برای آزمون جمع بندی باید دقت کنید از قبل برای این زیرمبحث‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشید.

همان‌طور زیرمبحث معنی واژه و روابط معنایی کلمات از مبحث هوش ادبی و زبانی جزء زیرمبحث‌های ساده است که می‌توانید با پاسخ به این سوالات نتیجه‌ی خود را به راحتی ارتقا دهید.


مهم‌ترین نکته ایی که با یک نگاه به نمودار نتایج آزمون هوش غیر کلامی 28 دی در مقایسه با نمودار هوش کلامی دریافت می‌‌شود این است که دانش‌آموزان پاسخ صحیح بیشتری به سوالات این بخش از هوش داشته‌اند بنابراین سوالات هوش غیرکلامی اهمیت ویژه‌ای برای افزایش نمره کلی آزمون دارد و در این بین زیرمبحث تکمیل شکل جزء ساده‌ترین زیرمبحث‌ها برای دانش‌آموزان است و از آنجایی که با توجه به برنامه راهبردی می‌دانیم از زیرمبحث‌های پرتکرار آزمون تیزهوشان است می‌تواند نقطه قوت شما در آزمون اصلی باشد.

می‌توانید با مراجعه به سایت پلکان یادگیری به 10 سوال با کمترین درصد پاسخگویی در آزمون 28 دی پاسخ دهید و نتیجه‌ی خود را ببینید.

2/4/2023 2:08:40 AM