تحلیل درس درک عمومی هنر در مباحث موسیقی کنکور هنر دی 1401

دوستان عزیز تحلیل و نگاه آقای احمد رضایی (رتبه 1 منطقه 2 و 7 کشور کارشناسی آهنگسازی دانشگاه هنر تهران و رتبه 1 ارشد نوازندگی موسیقی دانشگاه تهران)

تحلیل درس درک عمومی هنر در مباحث موسیقی کنکور هنر دی 1401

سلام 

دوستان عزیز تحلیل و نگاه آقای احمد رضایی  (رتبه 1 منطقه 2 و 7 کشور کارشناسی آهنگسازی دانشگاه هنر تهران و رتبه 1 ارشد نوازندگی موسیقی دانشگاه تهران) مسئول درس و مولف و مدرس درس خلاقیت موسیقی هنر کانون در مورد سوال‌های این درس در کنکور هنر دی‌ماه 1401 می‌توانید بررسی کنید.


3/20/2023 6:52:07 PM