انتشار دفترچه سؤالات گروه‌های آزمایشی ریاضی‌فنی و علوم‌انسانی

سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه سؤالات دو گروه آزمایشی علوم‌انسانی و ریاضی‌فنی را منتشر کرد.

انتشار دفترچه سؤالات گروه‌های آزمایشی ریاضی‌فنی و علوم‌انسانی

سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه سؤالات دو گروه آزمایشی علوم‌انسانی و ریاضی‌فنی را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی و ریاضی‌فنی از ساعت ۸ صبح امروز ۳۰ دی ماه رقابت خود را در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ آغاز کردند.دفترچه شماره ۱سؤالات گروه آزمایشی ریاضی‌فنی در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲، شامل ۴۰ سؤال ریاضی بود و داوطلبان باید در مدت‌زمان ۷۰ دقیقه به سؤالات طرح شده، پاسخ می‌دادند و دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی ریاضی‌فنی نیز شامل ۳۵ سؤال فیزیک و ۳۰ سؤال شیمی بود و داوطلبان باید در بازه زمانی ۷۵ دقیقه به پرسش‌های طراحی شده، پاسخ می‌دادند. دفترچه شماره ۱ گروه آزمایشی علوم‌انسانی نیز شامل ۸۰ سؤال بود که به تفکیک، ۲۰ سؤال ریاضی، ۳۰ سؤال برای زبان و ادبیات فارسی، ۱۵ سؤال علوم‌اجتماعی و ۱۵ سؤال روان‌شناسی برای داوطلبان لحاظ شده بود. داوطلبان ۸۵ دقیقه فرصت داشتند که به پرسش‌های طراحی شده در دفترچه نخست پاسخ دهند. دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم‌انسانی شامل ۸۰ سؤال بود که دروس "عربی"، "تاریخ"، "جغرافیا"، "فلسفه و منطق" و" اقتصاد" به ترتیب  ۲۰، ۱۳، ۱۲، ۲۰ و ۱۵ پرسش داشتند. داوطلبان ۷۵ دقیقه فرصت داشتند تا به پرسش‌ها پاسخ دهند. دفترچه شماره ۲ آزمون گروه آزمایشی علوم‌انسانی (ویژه داوطلبانی که دیپلم تحصیلی آنها، علوم و معارف اسلامی است) شامل ۲۰ سؤال عربی، ۱۳ سؤال تاریخ، ۱۲ سؤال جغرافیا، ۲۰ سؤال فلسفه و منطق و ۱۵ پرسش اقتصادی بود و مدت زمان درنظر گرفته برای پاسخ به این پرسش‌ها، ۷۵ دقیقه بود. 

منبع :

6/3/2023 6:09:41 PM
Menu