دانلود دفترچه سوالات کنکور دی 1401 (نوبت اول کنکور 1402)

پس از برگزاری کنکور و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک‌ها فعال خواهند شد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور دی 1401 (نوبت اول کنکور 1402)پس از برگزاری کنکور دی 1401 (نوبت اول کنکور 1402) و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک ها فعال خواهند شد.


پس از برگزاری کنکور شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور  دی 1401  برای هر درس  اعلام کنید .

مشاهده سطح دشواری کنکور  دی 1401 از نظر دانش آموزان


همچنین پس از برگزاری کنکور و  انتشار سوالات می توانید کلید پیشنهادی دبیران ،پاسخنامه ، پاسخ تشریحی و تحلیل های کنکور دی 1401 را در صفحه کنکور سایت کانون مشاهده کنید.


لینک های زیر پس از قرار گرفتن کلید ، تحلیل و پاسخ فعال خواهند شد

مشاهده کلید پیشنهادی دبیران، تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور دی 1401

کلید های پیشنهای دبیران برای کنکور دی 1401

پاسخ های تشریحی کنکور دی 1401

تحلیل کنکور دی 1401  توسط دبیران برای دریافت سوالات پس از برگزاری کنکور می توانید به سایت سنجش مراجعه کنید

sanjesh.orgسوالات کنکور تجربی دی 1401
سوالات اختصاصی
سوالات کنکور زبان دی  1401

سوالات اختصاصی
سوالات کنکور انسانی دی 1401
دفترچه اختصاصی
سوالات کنکور ریاضی دی 1401 

دفترچه اختصاصی  
سوالات کنکور هنر دی 1401

دفترچه اختصاصی


برای دانلود سایر دفترچه ها به  سایت سنجش مراجعه کنید

2/4/2023 2:43:31 AM