سطح دشواری کنکور دی 1401 از نظر دانش آموزان

هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را براساس نظر خودشان اعلام می‌کنند

سطح دشواری کنکور دی 1401 از نظر دانش آموزان

هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را براساس نظر خودشان اعلام می کنند . در سال های گذشته هم این کار را انجام دادند. برای کنکور دی 1401 نیز می توانید پس از بازگشت از جلسه آزمون به صفحه شخصی خود در سایت کانون یا پایین همین مطلب مراجعه کنید و نظر خود را اعلام کنید. 

شما می توانید نظر دانش آموزان را با سال های گذشته مقایسه کنید. این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند . سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد. 


این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی  خود اعلام کرده اند .

( نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزان کانونی که از صفحه ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است )

 در جدول های زیر ، سطح دشواری کنکور در چند سال گذشته را خواهید دید:

الف : نظر دانش آموزان درباره سطح دشواری بر مبنای اظهار نظر در صفحه شخصی

ب :  آمار واقعی سطح دشواری پس از در یافت کارنامه ها

توجه : هر دو مورد مربوط به دانش آموزان کانونی است.

 

سطح دشواری کنکور دی 1401 : امسال هم‌به روال سال های گذشته ابتدا نظر دانش آموزان را جمع بندی می کنیم و در جدول ها نمایش می دهیم و سطح واقعی دشواری را بعد دریافت کارنامه کانونی ها (دو ماه بعد) اطلاع رسانی خواهیم کرد .

آیا نظر دانش آموزان با نتایج واقعی هماهنگ است ؟

اگر به جدول ها مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد چه قدر با نتایج واقعی هماهنگ است.

لطفا خودتان هر دو معیار را مقایسه کنید تا معلوم شود نظر و احساس دانش آموزان چه قدر با سطح واقعی کنکور همسطح و همسو است.

 


کنکور ریاضی دی 1401

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور ریاضی دی 1401 کلیک کنید

آمار جدول زیر براساس نظر بیش از 1000 دانش آموزی کانونی ریاضی  در صفحه شخصی استخراج شده است.


کنکور انسانی دی 1401

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی دی 1401 کلیک کنید

آمار جدول زیر براساس نظر بیش از 3200 دانش آموزی کانونی انسانی  در صفحه شخصی استخراج شده است.

کنکور تجربی دی 1401

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور تجربی دی 1401 کلیک کنید


آمار جدول زیر براساس نظر بیش از9200  دانش آموزی کانونی تجربی در صفحه شخصی استخراج شده است.

کنکور هنر دی 1401

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور هنر دی 1401 کلیک کنیدکنکور زبان دی 1401

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور زبان دی 1401 کلیک کنید


2/4/2023 2:48:08 AM