کلید سنجش ،کلید پیشنهادی وپاسخ تشریحی دبیران برای کنکور دی1401

برای مشاهده کلید‌های پیشنهادی و پاسخ کنکور دی 1401 برروی لینک‌ها کلیک کنید.

کلید سنجش ،کلید پیشنهادی وپاسخ تشریحی دبیران برای کنکور دی1401

برای مشاهده کلید های سنجش و کلید ها پیشنهادی و پاسخ تشریحی کنکور دی 1401 برروی لینک ها کلیک کنید.دانلود دفترچه سوالات کنکور  دی 1401


کنکور تجربی دی 1401 


زمین شناسی کلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
  پاسخ تشریحی
ریاضی کلید  سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
   پاسخ تشریحی
زیست شناسی کلید  سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
    پاسخ تشریحی
فیزیک کلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
   پاسخ تشریحی
شیمی کلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
  پاسخ تشریحی
کنکور ریاضی دی 1401


ریاضیاتکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فیزیککلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
شیمیکلید سنجش و کلید  پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحیکنکور انسانی دی 1401


ریاضیکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
اقتصادکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
ادبیات اختصاصیکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
عربی اختصاصیکلید سنجش وکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
تاریخ کلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
جغرافیا    کلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
علوم اجتماعیکلید  سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فلسفه و منطقکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
روانشناسیکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحیکنکور هنر دی 1401


درک عمومی هنرکلید سنجش وکلید پیشنهادی دبیران
   پاسخ تشریحی خواص مواد
درک عمومی ریاضی فیزیککلید  سنجش وکلید پیشنهادی دبیران 
   پاسخ تشریحی
خلاقیت تصویری و تجسمیکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران 
   پاسخ تشریحی
کنکور منحصرا زبان دی 1401


زبان تخصصیکلید سنجش و کلید پیشنهادی دبیران
  پاسخ تشریحی


2/4/2023 2:50:50 AM