علل موفقیت دانش آموزان در امتحانات دی ماه

در جلسه‌ی روز 23 دی ماه بعد از آزمون از بچه‌های دبستان جناب آقای قلمچی درخصوص علت پیشرفت بچه‌ها و عوامل موفقیت دانش آموزان پرسش هایی را مطرح کردند که به صورت زیر می‌باشد :

علل موفقیت دانش آموزان در امتحانات دی ماه

در جلسه ی روز 23 دی ماه بعد از آزمون  جناب آقای قلمچی درخصوص علت پیشرفت بچه ها و عوامل موفقیت دانش آموزان پرسش هایی را مطرح کردند که به صورت زیر می‌باشد :

در درس هایی که پیشرفت کردید چه کارهایی کردید ؟ 

آیا برای آن ها بیشتر وقت گذاشتید و بیشتر درس خواندید؟

آیا بیشتر مسئله حل کردید و تست زدید ؟

آیا در کلاس بیشتر گوش کردید و به سوال های معلم جواب دادید ؟

آیا درس هارا پیش‌خوانی کردید ؟

آیا کتاب درسی و جزوه ی معلم را بیشتر مطالعه کردید ؟

آیا امسال خودتان تصمیم گرفته بودید که بیشتر درس بخوانید ؟

اگر پیشرفت شما دلایل و علت های دیگری دارد چیست ؟ برای ما بنویسید.

در زیر پیام های جمع آوری شده از بچه های دبستانی  به همراه علل موفقیت آن ها ذکر شده است .( فایل پیوست را مشاهده کنید )

3/23/2023 4:54:48 AM