تعداد بورسیه‌ها از 100000 نفر گذشت؛ 97000 بورسیه تاپایان پاییز

آمار دانش‌آموزان بورسیه در سال تحصیلی 1402-1401 به 100,249 نفر تا امروز سه‌شنبه 13 دی‌ماه رسید.

تعداد بورسیه‌ها از 100000 نفر گذشت؛ 97000 بورسیه تاپایان پاییز

آمار دانش‌آموزان بورسیه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۱۰۰,۲۴۹ نفر تا امروز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه رسید.


بر اساس این گزارش، نگاهی به آمار دانش‌آموزان بورسیه بنیاد قلم‌چی در فصل پاییز، حکایت از تحت‌پوشش قرار گرفتن ۹۷,۰۰۸ دانش‌آموز از سراسر کشور دارد که نزدیک به نیمی از آنان یعنی ۴۴,۳۵۴ دانش‌آموز از طریق ثبت‌نام آنلاین تحت‌پوشش قرار گرفتند.


تازه‌گل آقچه‌لی مسئول بورسیه، آمار دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید در فصل پاییز به تفکیک گروه‌ها را اعلام کرد: 


🔹۳۲,۰۰۳ دانش‌آموز روستایی و عشایری

🔹۷۳۵۰ دانش‌آموز که همزمان با تحصیل کار می‌کنند

🔹۶۲۳۴ دانش‌آموز که مادر سرپرست خانواده است

🔹۱۰,۸۴۷ دانش‌آموز که پدر، مادر یا هر دو فوت شده‌اند

🔹۱۹,۹۸۹ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد 

🔹۷۹۴۸ دانش‌آموز تحت پوشش سازمان بهزیستی

🔹۲۰۳۰ دانش‌آموز استثنایی

🔹۱۹۹۰ دانش‌آموز از خیریه‌ها

🔹۷۷۵ دانش‌آموز از اتباع افغان


لازم به ذکر است برخی از دانش‌آموزان در دو يا سه گروه یادشده، هم‌زمان بورسیه بوده‌اند؛ ۴۱,۳۳۲ نفر از دانش‌آموزان نیز در گروه‌های یادشده، نبوده و فقط دارای مشکلات مالی بودند.


این گزارش می افزاید، سال گذشته در مدت مشابه ۱۱۰,۴۰۴ دانش‌آموز بورسیه بودند.

منبع :

5/29/2023 9:49:47 AM
Menu