نگاهی بر تجهیز کتابخانه‌ها توسط بنیاد قلم‌چی در 9 ماه گذشته

بنیاد قلم‌چی از ابتدای امسال تاکنون، به تجهیز 10 کتابخانه مبادرت ورزیده است که این موضوع زمینه بهره‌مندی بیش از 10,000 هموطن را فراهم می‌کند.

نگاهی بر تجهیز کتابخانه‌ها توسط بنیاد قلم‌چی در 9 ماه گذشته

بنیاد قلم‌چی از ابتدای امسال تاکنون، به تجهیز ۱۰ کتابخانه مبادرت ورزیده است که این موضوع زمینه بهره‌مندی بیش از ۱۰,۰۰۰ هموطن را فراهم می‌کند.


به گفته رمضانعلی محسنی مسئول نظارت بر پروژه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها، این پروژه‌ها شامل یک کتابخانه عمومی، کتابخانه یک مرکز فرهنگی، کتابخانه های ۵ مدرسه و ۳ کتابخانه دانشگاهی در ۷ استان کشور است که ۵ مورد آن تا پایان آذر و بقیه موارد به تازگی انجام شده یا در حال انجام است:


🔹استان ایلام: کتابخانه عمومی شهید علی غیوری‌زاده شهر مهران و کتابخانه دانشگاه ایلام


🔹استان تهران: مرکز فرهنگی مهریار در روستای ابراهیم‌آباد فشافویه، کتابخانه پاویون خوابگاه پزشکان مرکز طبی کودکان و کتابخانه یک مدرسه


🔹استان کردستان: کتابخانه یک مدرسه در مریوان


🔹استان خراسان جنوبی: کتابخانه دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای در بیرجند


🔹استان آذربایجان غربی: کتابخانه مدرسه بنیاد قلم‌چی در تکاب


🔹استان لرستان: کتابخانه مدرسه بنیاد قلم‌چی در خرم‌آباد


🔹استان البرز: کتابخانه یک مدرسه در کرج

 

در ادامه مریم صدیقی مسئول پیگیری امور تجهیز کتابخانه‌ها و مدارس بیان کرد: کتابخانه‌های یادشده، به میز و صندلی‌های مطالعه، میزهای امانت و قفسه‌های کتاب تجهیز شده‌اند.‌


وی در پایان گفت: با احتساب این پروژه‌‌ها، تعداد ۷۹۳ تجهیز کتابخانه‌ها و مدارس از سال ۱۳۹۲ تاکنون توسط بنیاد قلم‌چی انجام شده است.


منبع :

3/25/2023 2:55:33 PM