دفاع از میهن،رئیس علی_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه فارسی پنجم بخش اول جهت مرور مطالب و آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید

دفاع از میهن،رئیس علی_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

درس هشتم : دفاع از میهن

لغات مهم: 

بوم و بر: سرزمین، آب و خاک 

سنگین: ترس‌آور ـ هراس‌انگیز ـ خوفناک ـ مهیب 

چیرگی: چیره شدن، برتری، تسلط

خفّت: خواری، کوچکی، حقیر

خیره‌کننده: چیزی  که زیبایی آن، نگاه‌ها را به خوبی خود جلب می‌کند، جالب 

شکوه: بزرگی، عظمت، جلال

هجوم: حمله‌ی ناگهانی، تاختن،‌ یورش 

چابک: به سرعت حرکت‌کننده، تیز پا و سریع، چالاک 

محاصره: دور چیزی را گرفتن، بر جایی یا کسی هجوم بردن 

فروغ: روشنایی، پرتوی نور ـ درخشش

جلال: غظمت و شکوه، بزرگی، بلند پایگی

خانمان سو: ویرانگر، از بین برندة خانه و کاشانه

واژه‌آموزی

میهن‌دوست: به کسی می‌گویند که میهن خود را دوست دارد. 

هنردوست: به کسی می‌گویند که هنر را دوست دارد. 

واژه‌های مهم بخوان و بیندیش: (رئیس علی)

قابله: ماما

سکّو: سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر اندرون و داخل، درون 

فرسخ: واحد اندازه‌گیری ساخت تقریباً معادل 6 کیلومتر 

گمرک: اداره، سازمان یا جایی که مالیات کالاهای وارد شده به کشور یا کالاهای در حال خروج از کشور مشخص و گرفته می‌شود. 

بیرق: پرچم 

بی‌باکانه: شجاعانه، بدون بیم و هراس کاری کردن 

استعار: تسلط پیدا کردن کشوری قوی بر کشوری ضعیف

مالیات: مرغ خانگی 

تفنگچی: آنکه با تفنگ می‌جنگد یا نگهبانی می‌دهند. 


3/23/2023 5:50:51 AM