دفترچه درسنامه برای آزمون 4 آذر هنر

دوستان عزیز می‌توانید برای تکمیل مطالب خود از دفترچه درسنامه کمک بگیرید. مطالعه آن به شما کمک میکند همه مباحث آمده در فهرست از تمام منابع بخصوص دایره المعارف هنر را به طور کامل

دفترچه درسنامه برای آزمون 4 آذر هنر

سلام

دوستان عزیز می توانید برای تکمیل مطالب خود از دفترچه درسنامه کمک بگیرید. مطالعه آن به شما کمک میکند همه مباحث آمده در فهرست از تمام منابع بخصوص دایره المعارف هنر را به طور کامل بخوانید و جمع بندی کنید.

در انتهای دفترچه 5 سوال از درس درک عمومی هنر آورده شده است.

برای دریافت دفترچه درسنامه هنر مطابق با آزمون 4 آذر می توانید فایل ضمیمه را دانلود نمایید. 

6/6/2023 10:13:38 AM
Menu