کدام سوال‌های آزمون امروز 20 آبان ساده‌تر بودند؟(کلیه پایه‌ها)

کدام سوال‌های آزمون امروز ساده‌تر بودند؟ (کلیه پایه‌ها) از این آزمون قصد داریم ؛ دانش آموزان قبل از دریافت کارنامه در این صفحه 2 سوال ساده‌تر هر درس را مشخص کنند.

کدام سوال‌های آزمون امروز 20 آبان ساده‌تر بودند؟(کلیه پایه‌ها)

کدام سوال های آزمون امروز ساده تر بودند؟

از این آزمون قصد داریم ؛ دانش آموزان قبل از دریافت کارنامه در این صفحه 2 سوال ساده تر هر درس را مشخص کنند.

دانش آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم هم 2 سوال ساده تر در درس های تخصصی را حدس بزنند. دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول فقط کافی است 2 سوال ساده تر در درس های ریاضی و علوم و فارسی را حدس بزنند.

دانش آموزان یک بار دیگر دفترچه سوال های خود را بررسی کنند و در هر درس سوال های ساده تر آن را در قسمت زیر کامنت بنویسند.

به دانش آموزانی که درست ترین حدس ها را زده باشند ؛ جوایزی تعلق خواهد گرفت.

مقطع

نام مدير

داخلي

لینک مربوطه

دوازدهم تجربي

زهرا سادات غياثي

1157

کليک کنيد

دوازدهم رياضي

محمد اکبري

1156

کليک کنيد

دوازدهم انساني  

سيدمحمدعلي مرتضوي

1193

کليک کنيد

هنر

شهره جعفری

1191

کلیک کنید

منحصراً زبان

محدثه مرآتی

1196

کليک کنيد

يازدهم تجربي

اميررضا پاشاپور

1164

کليک کنيد

یازدهم ریاضی

بابک اسلامی

1249

کلیک کنید

يازدهم انساني

ليلا فيروزي

1165

کليک کنيد

دهم تجربي

محيا اصغري

1142

کليک کنيد

دهم رياضي

سيدعلي موسوي فرد

1151

کليک کنيد

دهم انساني

فاطمه منصورخاکي

1165

کليک کنيد

نهم

صالح احصایی 

1226

کلیک کنید

هشتم

فاطمه راسخ

1140

کليک کنيد

هفتم

حمید اصفهانی

1131

کلیک کنید

ششم دبستان

اميرحسين برادران

1253

کليک کنيد

پنجم دبستان

علیرضا خورشیدی

1135

کليک کنيد

چهارم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کليک کنيد

سوم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کليک کنيد

دوم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کليک کنيد

6/8/2023 10:33:48 PM
Menu