سجاد محمدنژاد

سجاد محمدنژاد
درباره من مسئول گروه آزمون

فعالیت در دسته بندی های

  • 64اخبار و رویداد ها
  • 31متوسطه
  • 13کنکوری ها و دوازدهم
  • 9کنکور 1400
  • 4دبستانی ها
  • 1مشاوره
  • 1کنکور 94
  • 1کنکور 96

آخرین مطالب