از روش‌های موفقیت دوستان دبستانی خود بیاموزید (جلسه 8 مهر)

روش‌های مطالعه و نقاط قوت دانش‌آموزان دبستانی در آزمون 8 مهر، روش‌های پیش‌خوانی دانش‌آموزان دبستانی در درس‌های مختلف و تصمیم‌گیری آن‌ها برای آزمون بعد

از روش‌های موفقیت دوستان دبستانی خود بیاموزید (جلسه 8 مهر)

تمرکز بر نقاط قوت:

در جلسه روز جمعه 8 مهر دانش‌آموزان دبستان مثل همیشه حضور فعالی داشتند. توجه به نقاط قوت و تمرکز بر روش‌های رسیدن به این نقاط، به شما کمک می‌کند تا با روش‌های مشابه در مورد سایر درس‌ها عملکرد خودتان را بهبود دهید یا از هم‌تایان خود روش‌های جدید یاد بگیرید.

در قسمت اول جلسه بچه‌ها در مورد بهترین درس خود در آزمون 8 مهر و دلیل آن صحبت کردند:

ریاضی

زهرا‌ شکوری بورسیه آنلاین‌ چهارم دبستان: 

ریاضی- کتاب سه سطحی حل کردم.

فاطمه زهرا‌ اسمعیلی تهران شرق‌ سوم دبستان: 

ریاضی- هنوز ضرب را نخوانده‌ام اما تمام ضرب ها را به روش جمع حل کردم.

فاطمه پورطاهری تهران جنوب چهارم دبستان: 

ریاضی، ریاضی رو خوب امتحان دادم چون اول کتاب رو خوب می خونم، بعد تست میزنم و سوالات سه سطحی رو کار می‌کنم.

علوم

سیدپارسا‌ غفرانی هرمزی شهریار‌ چهارم دبستان: 

علوم،  نکات مهم رو که توی کتاب علامت زده بودم، مرور کردم و اشتباهات آزمونای گذشته رو هم کار کردم.

فارسی

تسنیم حامدفر بورسیه آنلاین سوم دبستان: 

فارسى, چون اين درس رو دوست دارم.

 

 

روش‌های پیش‌خوانی

در آزمون‌های طول سال اگر درس‌های مدرسه‌تان از روند آزمون عقب‌تر بود، میتوانید این درس‌ها را پیش‌خوانی کنید، در این قسمت جلسه دانش‌آموزان روش‌های پیش‌خوانی خود را در هر درس توضیح دادند:

سما‌ ملکی کرج دختر 2‌ چهارم دبستان: 

علوم،دیدن فیلم آموزشی

تسنیم حامدفر بورسیه آنلاین سوم دبستان:

همه درسها رو پیش‌خوانی ميکنم و برای این کار ازكتاب‌هاى كانون استفاده مي‌كنم.

فاطمه زهرا‌ اسمعیلی تهران شرق‌ سوم دبستان:

علوم و فارسی رو به صورت حل سوال 4گزینه‌ای، جا‌خالی و تست پیش مطالعه می‌کنم و برای پیش‌خوانی ریاضی فیلم می‌بینم.

 

 

تصمیم‌گیری

بعد از ارزیابی کارنامه آزمون امروز و هدفگذاری، هر کس در یک جمله تصمیم‌های خود را برای آزمون مشخص کرد:

نیکی‌ احمدپور تهران شرق‌ دوم دبستان: 

خیلی آزمونک حل کنم.

مهلا‌ صالحی خوی‌ سوم دبستان: 

درس هر روز مدرسه را در همان روز خواهم خواند.

فاطمه زهرا‌ اسمعیلی تهران شرق‌ سوم دبستان:

درس ریاضی را به صورت مفهومی انجام بدهم.

سما‌ ملکی کرج دختر 2‌ چهارم دبستان: 

در درس ریاضی بیشتر تست بزنم.

نیکی‌ احمدپور تهران شرق‌ دوم دبستان:

درس ریاضی را بیشتر بخوانم.

تسنیم حامدفر بورسیه آنلاین سوم دبستان:

برای درس رياضی در مورد اشتباهاتم سوال حل ‌كنم.

5/28/2023 12:56:40 PM