چند جمله کوتاه همراه با مادر و پدر‌های یک رقمی‌های کنکور 1401

چند جمله کوتاه همراه با مادر و پدر‌های یک رقمی‌ها را مشاهده نمایید.

چند جمله کوتاه همراه با مادر و پدر‌های یک رقمی‌های کنکور 1401شما نقش پدر و مادر را در موفقیت فرزندان تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟

به نظر شما اولیا برای همراهی فرزندان خود چه کارهایی انجام دادند؟

در زیر جملاتی منتخب از مصاحبه‌های اولیای رتبه‌های یک رقمی کنکور 1401 را با هم می‌خوانیم. آنچه که مشهود است این اولیا از کودکی پیوسته همراه فرزند خود بوده‌اند. 


6/3/2023 5:05:41 AM
Menu