اصول مونتاژ رایانه2- شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید بخش دوم خلاصه نکات مربوط به محبث مونتاژ رایانه از کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اطلاعاتی رشته‌های شبکه و نرم‌افزار رایانه که مرتبط با مباحث آزمون 11 شهریور می‌باشد، مشاهده کنید

اصول مونتاژ رایانه2- شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی- سعید کمالو

خلاصه نکات درس نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای - مبحث مونتاژ رایانه (بخش دوم) 

 منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه


برای مطالعه بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار مراجعه کنید.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

11/29/2022 5:56:18 AM