سعید کمالو

سعید کمالو
درباره من مشاور دبیر مدیر مسول درس گروه آزمون طراح سوال

سابقه همکاری با کانون از سال 1383 

مدیر تولید آزمون دهم هنرستان

دبیر و مشاور برگزیده هنرستان

فعالیت در دسته بندی های

  • 739هنرستانی ها
  • 4فن آوری ، کامپیوتر و موبایل
  • 1پزشکی و سلامت
  • 1ورزش

آخرین مطالب

انواع مقاطع

15 ساعت قبل