با رتبه‌های زیر 100 مناطق در کنکور 1401 آشنا شوید (جدید)

در این مطلب با رتبه‌های زیر 100 مناطق در کنکور 1401 آشنا شوید

با رتبه‌های زیر 100 مناطق در کنکور 1401 آشنا شوید (جدید)

با رتبه های زیر 100 مناطق کنکور 1401 آشنا شوید .

رتبه های زیر 100  مناطق و سهمیه ها هر کدام در چند آزمون کانون شرکت کردند ؟ 

چندسال کانونی بودند ؟ 

از چه کلاسی به کانون آمدند و چه سال هایی در کانون بودند ؟ 


توجه : در صورتی که جزء رتبه های زیر 100 کانون هستید و نام شما در این فهرست درج نشده است لطفا همین جا در قسمت کامنت ها یا در  صفحه ی شخصی پیام بگذارید یا به نمایندگی شهرتان مراجعه کنید و اطلاع دهید.

لیست اسامی‌ رتبه های زیر 100 را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

فایل های زیر به روز رسانی شده اند


6/1/2023 2:45:03 AM
Menu