رتبه‌های یک رقمی مناطق در کنکور 1401

با رتبه‌های زیر 10 مناطق کنکور 1401 آشنا شوید ......

رتبه‌های یک رقمی مناطق در کنکور 1401

با رتبه های زیر 10 مناطق کنکور 1401 آشنا شوید .

رتبه های یک رقمی مناطق و سهمیه ها هر کدام در چند آزمون کانون شرکت کردند ؟ 

چندسال کانونی بودند ؟ 

از چه کلاسی به کانون آمدند و چه سال هایی در کانون بودند ؟ 


توجه : در صورتی که جزء رتبه های یک رقمی کانون هستید و نام شما در این فهرست درج نشده است لطفا همین جا در قسمت کامنت ها یا در  صفحه ی شخصی پیام بگذارید یا به نمایندگی شهرتان مراجعه کنید و اطلاع دهید.

فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.6/3/2023 5:50:23 AM
Menu