جمع‌بندی به روش سه روز یکبار هنرستان

همه آنچه درباره جمع‌بندی سه روز یکبار باید بدانید.

جمع‌بندی به روش سه روز یکبار هنرستان

با توجه به اینکه کنکور هنرستان امسال در تاریخ 4 شهریور  1401 برگزار می‌شود، در زمان کوتاه باقی‌مانده، مباحث کنکور را به روش سه روز یک‌بار جمع‌بندی کنید. 

در این روش به جای خواندن حدود 22 کتاب درسی، ابتدا آزمون دهید و سپس به تحلیل مباحث آزمون بپردازید.


بیان فاتحی

فایل های ضمیمه

جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار
4/2/2023 10:06:59 AM